Toestemming patiënt voor delen medicatiegegevens

Voor het uitwisselen van medische gegevens van de patiënt is expliciet toestemming van de patiënt vereist, volgens de Algemene verordening gegevensbescherming en de herziene multidisciplinaire richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (2019). Hieronder staan drie stappen voor het verkrijgen van toestemming van de patiënt om de basisset medicatiegegevens te delen via het LSP.
Bekijk ook toepassing richtlijn medicatieoverdracht

Toestemming vragen: 3 stappen

Soms is de patiënt niet bewust van het feit dat hij toestemming moet verlenen voor het delen van de basisset medicatiegegevens. Daarom is het belangrijk de patiënt hiervan bewust te maken en toestemming te vragen voor het delen van gegevens uit de basisset medicatiegegevens.

1. Informeer de patiënt

Leg de patiënt uit waarom het zo belangrijk is om toestemming te verlenen voor het delen van de basisset medicatiegegevens:

  • Zorgverleners kunnen zo goede farmaceutische zorg verlenen. Als de patiënt bijvoorbeeld (zelfzorg)geneesmiddelen gebruikt die niet bekend zijn bij de apotheek of de patiënt heeft een verminderde nierfunctie, kan het zo zijn dat andere geneesmiddelen minder goed werken of juist te sterk werken. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de patiënt.
  • De patiënt hoeft niet steeds opnieuw aan zorgverleners kenbaar te maken welke medicatie hij gebruikt.
  • In spoedsituaties kan de zorg voor de patiënt sneller, beter en veiliger worden verleend.

Maak voor het informeren van de patiënt gebruik van de gratis te bestellen informatie van VZVZ. Deze voldoen aan alle eisen.

Bestel de materialen via de VZVZ-website

De Autoriteit Persoonsgegevens verlangt dat apothekers de informatie daadwerkelijk aan de patiënt verstrekken. Alleen folders neerleggen of aanbieden in een folderrek of plaatsen op de apotheekwebsite is onvoldoende. Ook is het zaak dat de patiënt beseft dat hij de toestemming altijd kan intrekken.

2. Vraag de patiënt om toestemming

Vertel de patiënt dat hij toestemming kan verlenen op drie manieren:

  • Mondelinge toestemming, persoonlijk en direct in de apotheek. Mondelinge toestemming is rechtsgeldig.
  • Digitale toestemming via de website Volgjezorg.nl/toestemming.
  • Met een papieren toestemmingsformulier, te vinden op Volgjezorg.nl/toestemming. Deze invullen en afgeven in de apotheek. De toestemmingsformulieren zijn ook kosteloos te bestellen en per post te ontvangen via VZVZ.nl/webshop. Deze invullen en afgeven in de apotheek.

Onderstaande instructievideo: 'Hoe vraag je om toestemming?' geeft weer hoe zorgaanbieders de toestemmingsvraag mondeling kunnen stellen.

3. Registreer de toestemming

Nadat de patiënt toestemming geeft, moet dit bij voorkeur binnen 6 weken worden geregistreerd in het apotheekinformatiesysteem. Onderstaande informatiekaarten beschrijven voor 3 systemen de registratiewijze:

Aposys CGM Apotheek Pharmacom

Na verwerking van de toestemming in het informatiesysteem kunnen apothekers de gegevens aanmelden. De gegevens van de patiënt zijn dan op te vragen door andere zorgverleners.

De praktijk leert dat de meeste patiënten toestemming geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens via het LSP. Bij het verwerken van een stapel formulieren bestaat het risico dat een patiënt die 'nee' heeft gezegd, onverhoopt wordt geregistreerd als iemand die wel toestemming gaf. Voorkom dit door de ‘nee’-formulieren op een aparte stapel leggen en verwerk ze op een ander moment. Het risico op fouten is zo minimaal.

Tips bij toestemming vragen

Tips voor slimme en gezamenlijke opt-in

Er zijn talloze praktische tips van andere apotheken voor slimme en gezamenlijke opt-in.

Lees verder

Meest gestelde vragen over het uitwisselen van medicatiegegevens

Wat mogen apothekers wel en niet doen bij de uitwisseling van medicatiegegevens? De KNMP geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Lees verder

Voorbeelden van hoe apotheken toestemming vragen

Bekijk via onderstaande korte infoclips hoe collega’s het vragen van toestemming in hun apotheek aanpakken.

Infoclip: Brigitte van Apotheek Duindorp geeft tips over het stellen van de vraag.Infoclip: Marijke van Apotheek Het Oude Land vertelt over de organisatie in haar apotheek.Infoclip: Marleen van Service apotheek de Wetering legt het belang voor het ziekenhuis uit.

Infoclip: Farzaana van BENU Apotheek Spangen vertelt wat zij doet als patiënten twijfelen.

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl