Regionalisatie LSP

Vanaf begin april 2013 zijn de regionale schotten in het LSP ingebouwd. Er zijn zo’n 50 regio’s waarbinnen huisartsen, apotheken en huisartsenposten gegevens kunnen uitwisselen.

De verwachting is dat deze kleinschalige wijze van gegevensuitwisseling zowel zorgverleners als zorgconsumenten meer vertrouwen geeft in het LSP.
Ook komt de VZVZ tegemoet aan de wensen van de Eerste en Tweede Kamer die er sterk op hebben aangedrongen het LSP een regionaal karakter te geven.

Regio-indeling

In overleg met de KNMP en VHN is een eerste voorstel voor de regio-indeling gemaakt. Deze is gebaseerd op de huidige werkgebieden van de dienstapotheken en de huisartsendienstenstructuren. Uitgangspunt is dat een regio altijd een huisartsenpost en een dienstapotheek bevat zodat de uitwisseling van gegevens via het LSP tijdens de waarneming optimaal gewaarborgd wordt.

Spelregels

De eerste indeling is een voorstel. De regio’s bepalen straks zelf waar de grenzen van de regio komen te liggen. Hierbij gelden wel spelregels om een goede werking van het LSP te garanderen. De spelregels kunt u vinden op de site van VZVZ.

Spelregels regionalisatie LSP

Open link

Beheer

Om de regio-indeling actueel te houden, wordt de regio’s gevraagd een regiobeheerder aan te wijzen. Deze is contactpersoon voor de VZVZ en geeft veranderingen in de indeling door via een speciaal webportaal. De regiobeheerder kan voor informatie en ondersteuning terecht bij het Servicecentrum van VZVZ.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen hebben in de regionalisering een uitzonderingspositie. Om goede zorg te kunnen verlenen, zullen ziekenhuizen in meerdere regio’s, die overeenkomen met hun werkgebied, gegevens kunnen opvragen.