Nieuwe functionaliteiten LSP

Welke vernieuwingen en doorontwikkelingen van het LSP zijn er de komende periode te verwachten? Voorbeelden zijn de functies 'What's new?' en LSP Voorschriften en een verdere ontwikkeling van LSP ICA.

LSP What's new

Via de functie 'LSP What's new', ook wel actualiteitscontrole genoemd, kunnen apothekers op eenvoudige en snelle wijze controleren of er nieuwe of meer actuele gegevens van de patiënt beschikbaar zijn. De What's new functie haalt alleen deze nieuwe gegevens op, zodat de apotheker direct over de medicatiegegevens beschikt. De functie wordt geïntegreerd in de volgende onderdelen van het apotheekpakket:

  1. Receptverwerking aan de balie
  2. Binnenkomst en verwerking recepten in receptbuffer
  3. Distributie- en herhaalprocessen

Met deze functie vervalt de noodzaak om voor elke patiënt een volledige LSP-bevraging te doen of om via de LSP Signaalfunctie vast te stellen of de medicatiegegevens actueel zijn. De What's new functie beperkt de wachttijden bij het opvragen en verwerken van de ontvangen LSP Signalen tot een minimum. En hij zorgt voor een vermindering van het gebruik van de signaalfunctie. De LSP Signaalfunctie blijft wel bestaan. Voor kwetsbare patiënten, zoals Baxter patiënten, kan een proactieve vorm van medicatiebewaking en –begeleiding gewenst zijn.

Meer informatie over LSP What's new

Planning per apotheekinformatiesysteem

CGM Apotheek Opgeleverd
FarmaSys CareSoft Opgeleverd
Bricks Opgeleverd
Pharmacom Opgeleverd

LSP Voorschriften

Apotheken kunnen elektronische voorschriften ontvangen van voorschrijvers uit de 2e lijn. Het elektronische recept wordt ‘gepusht’ naar de apotheek die de patiënt kiest. Deze apotheek kan na ontvangst direct (automatisch) starten met de verwerking van het elektronische recept. Door het vooraf toetsen op nieuwe informatie met de What’s new functie gecombineerd met het elektronische recept ontstaat er een optimale keten van informatie-uitwisseling voor het borgen van de medicatieveiligheid van de patiënt.

Planning per apotheekinformatiesysteem

Pharmacom Opgeleverd
CGM Apotheek Opgeleverd
Bricks Opgeleverd
FarmaSys CareSoft n.t.b.

LSP ICA

Met deze functionaliteit kunnen apothekers op een slimmere manier intoleranties, contra-indicaties en allergiegegevens opvragen bij de huisarts of apotheker met wie de patiënt een behandelrelatie heeft. In 2017 vindt er een doorontwikkeling plaats, zodat apothekers ICA-meldingen die al in het AIS bekend zijn, niet meer hoeven te beoordelen. Ook is het mogelijk om contra-indicatie, intolerantie of allergie (ICA) te onderdrukken als deze eerder door de gebruiker als niet-relevant zijn beoordeeld.

Planning per apotheekinformatiesysteem

CGM Apotheek Opgeleverd
FarmaSys CareSoft Opgeleverd
Bricks Opgeleverd
Pharmacom Opgeleverd

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl