LSP in gebruik

Op deze pagina bekijkt u de praktijkervaringen van andere zorgaanbieders met het LSP, de opt-in per regio en de regio-indeling van het LSP.

Praktijkervaringen

VZVZ verzamelt praktijkervaringen van zorgaanbieders die het LSP gebruiken onder de noemer ‘Uit de Regio’. Lees via onderstaande link over het gebruik van het LSP in de praktijk en ervaringen met het stellen van de toestemmingsvraag

Naar de LSP-praktijkervaringen (VZVZ.nl)

Opt-in per regio

De actuele stand van het aantal aangesloten zorgaanbieders en aangemelde dossiers bekijkt u via 'Feiten en cijfers' op de VZVZ-site.

Naar 'Feiten en cijfers' (VZVZ.nl)

Via onderstaand landkaartje bekijkt u wat het percentage aangemelde dossiers in uw regio is.

Naar het landkaartje (VZVZ.nl)

Regio-indeling

U kunt alleen gegevens van uw patiënt opvragen bij zorgaanbieders in een regio waar u toegang toe heeft. In het belang van uw patiënt kunt u daarom toegang krijgen tot meerdere regio’s. Op de website van VZVZ vindt u informatie over de regio-indeling.

Naar informatie over regio-indeling (VZVZ.nl)

De KNMP biedt u ook informatie over regionalisatie.

Komen uw patiënten uit meerdere regio’s en wilt u, naast uw primaire regio, ook ingedeeld worden in andere regio’s? Dan kunt u met het formulier Uitbreiding Regio’s van VZVZ een aanvraag indienen. De patiënt hoeft niet opnieuw toestemming te geven voor deze aanvraag.

Naar het formulier (VZVZ.nl)