Gebruik van het LSP

Via het LSP (Landelijk Schakelpunt) vragen apothekers actuele medische gegevens op, of stellen deze beschikbaar, als dit noodzakelijk is voor de behandeling van een patiënt. Deze gegevensuitwisseling is regionaal ingericht. Welke functionaliteiten biedt het LSP aan apothekers en hoe te handelen bij een eventuele storing?

Inzien medicatiegegevens

De apotheek en apotheekhoudende huisarts kunnen via het LSP melden dat zij medicatie aan een patiënt hebben verstrekt. Dat kan alleen als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming heeft betrekking op de verstrekte (actieve) medicatie van de laatste 6 maanden, eventueel aangevuld met allergieën, contra-indicaties en intoleranties. Andere zorgverleners (apothekers, huisartsen en medisch specialisten), die zijn aangesloten op het LSP, kunnen vervolgens opvragen welke medicatie aan een patiënt is verstrekt.

Naast het inzien van medicatiegegevens biedt het LSP nog 2 specifieke functionaliteiten:

LSP Signaalfunctie

Met de LSP Signaalfunctie krijgen apothekers een bericht wanneer van een geselecteerde patiënt nieuwe gegevens op het LSP beschikbaar zijn. Dit kunnen medicatieverstrekkingen zijn bij andere apotheken of nieuwe allergie-informatie. In de toekomst is het ook mogelijk om op deze manier labwaarden te ontvangen.

Tips voor LSP Signaalfunctie

Download

LSP ICA (Intoleranties, Co-morbiditeiten, Allergieën)

LSP ICA biedt de mogelijkheid om de meeste actuele intoleranties, contra-indicaties en allergiegegevens op te vragen bij de huisarts of apotheker met wie de patiënt een behandelrelatie heeft.

Tips voor LSP ICA

Download

Protocol: onderhoud AIS van (afgeleide) contra-indicaties

Dit protocol beschrijft hoe het AIS kan worden opgeschoond van contra‐indicaties die niet geverifieerd zijn, op basis van de Z‐index 'Opschonen contraïndicatiewaarden'.

Download

Afhandeling van mogelijke storingen

De gebruikerservaring van het LSP hangt af van verschillende factoren, zoals de beschikbare functionaliteit en de afhandeling van technische problemen. Goed functioneren van deze LSP-keten vereist afstemming van processen en onderlinge behoeften door alle betrokken partijen. Op de website van VZVZ staat beschreven hoe de processen voor het oplossen van problemen zijn ingericht.

Meer informatie over storing en onderhoud

LSP-regio's

Een apotheker kan alleen patiëntgegevens opvragen bij zorgaanbieders in de regio waar hij of zij toegang toe heeft. In het belang van de patiënt kan de apotheker daarom toegang krijgen tot meerdere regio’s.
Er zijn ongeveer 50 regio's waarbinnen apothekers, huisartsen en huisartsenposten gegevens kunnen uitwisselen. De regionale opzet van het LSP komt tegemoet aan de wens van de Eerste en Tweede Kamer om het netwerk een regionaal karakter te geven.

Op de website van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ) staat meer over de LSP-regio's.

Lees meer over regionalisatie Bekijk de regiokaart

Inmiddels is 96% van alle apotheken aangesloten op het LSP. Bekijk het overzicht met 'Feiten en cijfers' op VZVZ.nl.

Animatie: hoe werkt het LSP nu precies?

Onderstaande animatie geeft weer hoe het aanmelden en opvragen van gegevens via het LSP werkt.

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl