Functionaliteiten LSP

Op deze pagina vindt u informatie over bestaande en toekomstige functionaliteiten van het LSP. Praktische informatie waardoor u het maximale uit het LSP kunt halen. Nu, maar ook in de toekomst.

Hoe werkt het LSP?

Hoe het aanmelden en opvragen van gegevens via het LSP werkt, ziet in u in deze animatie.

Inzien medicatiegegevens

De apotheek en apotheekhoudende huisarts kunnen via het LSP melden dat zij medicatie aan een patiënt hebben verstrekt. Dat kan alleen als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven.

Andere zorgverleners (apothekers, huisartsen en medisch specialisten), die zijn aangesloten op het LSP, kunnen vervolgens opvragen welke medicatie aan een patiënt is verstrekt. Hierdoor krijgen zorgverleners een completer beeld van de gezondheidssituatie van een patiënt.

LSP Signaalfunctie

Met de LSP Signaalfunctie krijgt u een bericht wanneer van een door u geselecteerde patiënt nieuwe gegevens op het LSP beschikbaar zijn. Dit kunnen medicatieverstrekkingen zijn bij andere apotheken of nieuwe allergie-informatie. In de toekomst kunt u zo ook labwaarden ontvangen. De signaalfunctie is getest en beschikbaar.

Tips voor LSP Signaalfunctie

Lees verder

LSP ICA (Intoleranties, Co-morbiditeiten, Allergieën)

Met deze functionaliteit vraagt u de meeste actuele intoleranties, contra-indicaties en allergiegegevens op bij de huisarts of apotheker met wie uw patiënt een behandelrelatie heeft. LSP ICA is getest en beschikbaar.

Tips voor LSP ICA

Lees verder

LSP Labwaarden (in ontwikkeling)

Sinds 1 september 2013 is het LSP technisch gereed voor het uitwisselen van labwaarden tussen een laboratorium en een apotheek. Een eerste proef in de regio Utrecht is recent succesvol afgerond.

Naar verwachting kunt u eind 2015 met uw AIS via het LSP labwaarden opvragen.

Wilt u weten wanneer u precies via het LSP labwaarden kunt opvragen? Neem dan contact op met uw leverancier.

LSP Elektronisch voorschrijven (in ontwikkeling)

Het LSP en de daarop aangesloten informatiesystemen worden geschikt gemaakt voor elektronische voorschriften van huisarts of specialist.

Op deze voorschriften, die voorzien zijn van een elektronische handtekening, wordt waar nodig ook de reden van voorschrijven vermeld. Ook wijzigingen op het voorschrift worden elektronisch afgehandeld.