LSP-zorginfrastructuur

Apotheken kunnen medicatiegegevens opvragen én beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Deze informatie delen zij met huisartsen en medisch specialisten, zodat alle schakels in de zorgketen altijd een compleet en actueel beeld hebben van de gezondheidssituatie van de patiënt.

Onderwerpen binnen LSP-zorginfrastructuur

Gebruik van het LSP

Via het LSP (Landelijk Schakelpunt) vragen apothekers actuele medische gegevens op, of stellen deze beschikbaar, als dit noodzakelijk is voor de behandeling van een patiënt. Deze gegevensuitwisseling is regionaal ingericht. Welke functionaliteiten biedt het LSP aan apothekers en hoe te handelen bij een eventuele storing?

Lees verder

Nieuwe functionaliteiten LSP

Welke vernieuwingen en doorontwikkelingen van het LSP zijn er de komende periode te verwachten? Voorbeelden zijn de functies 'What's new?' en LSP Voorschriften en een verdere ontwikkeling van LSP ICA.

Lees verder

Toestemming van de patiënt

Het delen van medicatiegegevens mag alleen met toestemming van de patiënt (opt-in). De toestemming van de patiënt is nodig voor iedere manier waarop apothekers gegevens uitwisselen, bijvoorbeeld via het LSP of binnen het cluster. Op de juiste manier toestemming vragen aan de patiënt om zijn of haar medicatiegegevens te delen, verloopt via 3 stappen.

Lees verder

Vergoedingen LSP

Verzekeraars, koepelorganisaties en de VZVZ maakten voor de periode 2016-2017 nieuwe afspraken over de financiering van het LSP. Deze afspraken staan in een vergoedingenreglement. Apothekers ontvangen een structurele vergoeding voor het gebruik, een opt-in vergoeding en een vergoeding voor UZI-middelen.

Lees verder