LSP-zorginfrastructuur

Met het LSP kunnen zorgverleners medische gegevens elektronisch uitwisselen. Het gebruik van deze zorginfrastructuur moet leiden tot betere en veiligere zorg doordat er gegevens beschikbaar zijn voor de waarneming en de medebehandeling. Patiënten die onverwacht in de spreekkamer van een onbekende arts terecht komen, kunnen zo beter geholpen worden.

Onderwerpen binnen LSP-zorginfrastructuur

Functionaliteiten LSP

Op deze pagina vindt u informatie over bestaande en toekomstige functionaliteiten van het LSP. Praktische informatie waardoor u het maximale uit het LSP kunt halen. Nu, maar ook in de toekomst.

Lees verder

Governance LSP

Als gebruiker van het LSP bent u ook lid van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Leden kunnen invloed uitoefenen op de ontwikkelingen, kosten en dienstverlening van de VZVZ. Lees wie u als apotheker vertegenwoordigt in het bestuursmodel van de VZVZ.

Lees verder

LSP in gebruik

Op deze pagina bekijkt u de praktijkervaringen van andere zorgaanbieders met het LSP, de opt-in per regio en de regio-indeling van het LSP.

Lees verder

Regionalisatie LSP

Vanaf begin april 2013 zijn de regionale schotten in het LSP ingebouwd. Er zijn zo’n 50 regio’s waarbinnen huisartsen, apotheken en huisartsenposten gegevens kunnen uitwisselen.

Lees verder

Toestemming van de patiënt voor LSP

Het delen van medicatiegegevens mag alleen met toestemming van de patiënt (opt-in). De toestemming van de patiënt is nodig voor iedere manier waarop u uitwisselt, bijvoorbeeld via het LSP of binnen het cluster. Toestemming vragen aan de patiënt om zijn of haar medicatiegegevens te delen, blijkt niet altijd eenvoudig.

Lees verder

Vergoedingen LSP

Verzekeraars, koepelorganisaties en de VZVZ hebben voor de jaren 2013 tot 2016 afspraken gemaakt over de financiering van het LSP. Deze afspraken maken onderdeel uit van het convenant ‘Gebruik LSP 2013-2016’ en zijn verder uitgewerkt in een vergoedingenreglement. Zorgaanbieders ontvangen een vergoeding als tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt voor de aansluiting op, het gebruik van het LSP en de opt-in registratie.

Lees verder

LSP-mediatheek

In de LSP-mediatheek vindt u praktische informatie over alles wat bij het LSP hoort.

Lees verder