Veelgestelde vragen benchmarkverslag kwaliteitsindicatoren per apotheek

Voor alle apotheken die de kwaliteitsindicatoren over 2017 hebben ingevuld, is een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar. Bekijk de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over dit benchmarkverslag.

Inlog benchmarkverslag

Hoe verkrijg ik mijn individuele benchmarkverslag?

U heeft op vrijdag 15 juni 2018 een e-mail ontvangen van DESAN met daarin een link naar een portal. Daar logt u in met de inlogcode die u ook ontving voor het invullen van de uitvraag.

Naar de portal van DESAN

Ik moet inloggen. Hoe doe ik dat?

In de portal vult u de inlogcode in die DESAN op 19 maart heeft verstrekt voor het invullen van de uitvraag. Heeft u deze code niet gekregen, dan neemt u contact op met DESAN via of (020) 520 72 79. Zij kunnen met u checken of de inlogcode naar het voor u wenselijke adres is verzonden. Zo nodig kan DESAN de code naar een ander e-mailadres sturen.

Hoe verander ik het e-mailadres waar de inlogcodes naartoe gestuurd worden voor volgend jaar?

Als u volgend jaar de codes op een ander e-mailadres wilt ontvangen, dan dienen openbaar apothekers het juiste adres door te geven aan . Dit is bij voorkeur een persoonlijk e-mailadres van de apotheker en geen info@ of algemeen e-mailadres van de apotheek.

Ziekenhuis- en poliklinische apothekers kunnen het e-mailadres doorgeven aan de NVZA.

Uitleg benchmarkverslag

Wat betekent dat rode sterretje?

De indicatoren aangegeven met een rood sterretje maken onderdeel uit van de openbare dataset (ODB). Op aanvraag is deze dataset beschikbaar. Van de indicatoren die géén rood sterretje hebben zijn de uitkomsten niet bruikbaar voor vergelijking tussen apotheken of anderszins geschikt om naar buiten te brengen. De scores op deze indicatoren kunt u als apotheker zelf gebruiken om de zorg te verbeteren.

Ik snap de weergave niet. Hoe moet ik de resultaten lezen?

Lees de toelichting die staat onder de tab toelichting in het benchmarkverslag. Hierin staan de verschillende manieren van weergave beschreven. Heeft u inhoudelijke vragen over de uitkomst, neem dan contact op met de KNMP via: of (070) 373 71 25.

Ik scoor op indicator 2.3 hoger dan 100%. Hoe kan dat?

In deze indicator wordt het percentage dossiers van patiënten met een vastgelegde opt-in berekend. Dit gebeurt aan de hand van een deling van een teller en een noemer. Bij indicator 2.3 is de teller het aantal unieke BSN’s met actieve dossiers met opt-in aangemeld bij het LSP op 31 december 2017 en de noemer is het aantal unieke BSN's met actieve dossiers. Een percentage hoger dan 100% betekent dat er het afgelopen jaar meer opt-ins dan actieve dossiers zijn aangemeld.

WSO-tabblad 

Wat is het doel van de indicatoren van het WSO-tabblad?

Het WSO-tabblad was alleen onderdeel van de vragenlijst voor openbare apotheken. Dit tabblad is belangrijk omdat het informatie oplevert over de implementatiegraad van de farmaceutische zorg zoals omschreven in de richtlijn. Verder helpen de opgehaalde gegevens bij de ontwikkeling van de indicatoren en, waar nodig, voor het aanscherpen van de richtlijn.

Met de scores op dit tabblad krijgt u inzicht in hoe ver u bent met de implementatie van de aanbevelingen uit de richtlijn, ook ten opzichte van andere apothekers. Mogelijke verbeterpunten komen hiermee aan het licht.

Met het WSO-tabblad wordt invulling gegeven aan het Routeplan voor de Professionele Standaard voor wat betreft het ontwikkelen van meetinstrumenten bij de richtlijnen. 

Apothekers kunnen de scores op de indicatoren van het WSO-tabblad gebruiken als verbeterinformatie. Op apotheekniveau worden deze scores niet gedeeld met andere partijen. Deze informatie is alleen bestemd voor de beroepsgroep.

Ik heb geen of niet alle scores in het WSO-tabblad. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk heeft u het vakje 'Ik vul deze indicator niet in' ingevuld. In het benchmarkverslag ziet u een bolletje staan bij 'Ik vul deze indicator niet in', maar u ziet wel de landelijke scores voor deze indicator weergegeven met percentages tussen haakjes.

Worden de scores van de indicatoren op het WSO-tabblad gedeeld met anderen?

Nee, de uitkomsten van deze indicatoren worden op apotheekniveau niet openbaar gemaakt of gedeeld met andere partijen, zoals zorgverzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd( (IGJ) of het Zorginstituut Nederland doorgegeven. Deze gegevens zijn alleen voor de beroepsgroep zelf.

Nog vragen?

Neem contact op met de KNMP via of (070) 373 71 25.