Veelgestelde vragen benchmarkverslag kwaliteitsindicatoren per apotheek

Voor alle apotheken die de kwaliteitsindicatoren over 2018 hebben ingevuld, is een afzonderlijk benchmarkrapport met de uitslag beschikbaar. Bekijk de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over dit benchmarkverslag.

Inlog benchmarkverslag

Hoe verkrijg ik mijn individuele benchmarkverslag?

U heeft op dinsdag 2 juli 2019 een e-mail ontvangen van DESAN met daarin een link naar een portal. Daar logt u in met de inlogcode die u ook ontving voor het invullen van de uitvraag.

Naar de portal van DESAN

Ik moet inloggen. Hoe doe ik dat?

In de portal vult u de inlogcode in die DESAN op 18 maart en op 2 juli heeft verstrekt voor het invullen van de uitvraag. Heeft u deze code niet gekregen, dan neemt u contact op met DESAN via of (020) 520 72 79. Zij kunnen met u checken of de inlogcode naar het voor u wenselijke adres is verzonden. Zo nodig kan DESAN de code naar een ander e-mailadres sturen.

Hoe verander ik het e-mailadres waar de inlogcodes naartoe gestuurd worden voor volgend jaar?

Als u volgend jaar de codes op een ander e-mailadres wilt ontvangen, dan dienen openbaar apothekers het juiste adres door te geven aan . Dit is bij voorkeur een persoonlijk e-mailadres van de apotheker en geen info@ of algemeen e-mailadres van de apotheek.

Ziekenhuis- en poliklinische apothekers kunnen het e-mailadres doorgeven aan de NVZA.

Uitleg benchmarkverslag

Wat betekent dat rode sterretje?

De indicatoren aangegeven met een rood sterretje maken onderdeel uit van de openbare dataset (ODB). Op aanvraag is deze dataset beschikbaar. Van de indicatoren die géén rood sterretje hebben zijn de uitkomsten niet bruikbaar voor vergelijking tussen apotheken of anderszins geschikt om naar buiten te brengen. De scores op deze indicatoren kunt u als apotheker zelf gebruiken om de zorg te verbeteren.

Ik snap de weergave niet. Hoe moet ik de resultaten lezen?

Lees de toelichting die staat onder de tab toelichting in het benchmarkverslag. Hierin staan de verschillende manieren van weergave beschreven. Heeft u inhoudelijke vragen over de uitkomst, neem dan contact op met de KNMP via: of (070) 373 71 25.

Ik scoor op indicator 2.3 hoger dan 100%. Hoe kan dat?

In deze indicator wordt het percentage dossiers van patiënten met een vastgelegde opt-in berekend. Dit gebeurt aan de hand van een deling van een teller en een noemer. Bij indicator 2.3 is de teller het aantal unieke BSN’s met actieve dossiers met opt-in aangemeld bij het LSP op 31 december 2017 en de noemer is het aantal unieke BSN's met actieve dossiers. Een percentage hoger dan 100% betekent dat er het afgelopen jaar meer opt-ins dan actieve dossiers zijn aangemeld.

Nog vragen?

Neem contact op met de KNMP via of (070) 373 71 25.