Kwaliteitsindicatoren over 2019: 7 zaken om op te letten

De meting van de kwaliteitsindicatoren over 2019: let op deze 7 zaken.

1. Houd uw e-mailadres in de gaten voor inlogcode

Op 1 mei zal de IT-partner Desan de inlogcode naar het bij de KNMP bekende e-mailadres van de openbare apotheek versturen. Neem contact op met Desan via indien u de inlogcode op 2 mei nog niet heeft ontvangen. Dan ontvangt u de inlogcodes alsnog via e-mail. Geef vervolgens dit e-mailadres ook direct door aan de ledenadministratie van de KNMP ().

2. Dienst- en instellingsapotheken ontvangen uitnodiging (indien bekend)

Bij deze uitvraag worden openbare apotheken, dienstapotheken en instellingsapotheken uitgenodigd, voor zover zij bekend zijn bij de KNMP-ledenadministratie. Dat ook dienst- en instellingsapotheken een uitnodiging ontvangen, gebeurt in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij vullen een selectie van de bijgevoegde set in. De keuze voor de organisatievorm aan het begin van de enquête bepaalt de routing bij de indicatoren. De verdere doorontwikkeling van specifieke indicatoren voor dienst- en instellingsapotheken zal door een specifieke werkgroep gebeuren. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via .

3. Poliklinische apotheken kunnen ervoor kiezen om mee te doen

De NVZA heeft de uitvraag kwaliteitsindicatoren voor Apotheken van het Ziekenhuis vooralsnog uitgesteld tot sept/okt 2020. Poliklinische apotheken die lid zijn van de NVZA zijn hierover geïnformeerd. Indien poliklinische apotheken ervoor kiezen om de uitvraag voor de openbare apotheken in te vullen kunnen zij zich hiervoor zelf aanmelden via .

4. Check uw SFK-datahistorie

Apotheken die deelnemen aan de SFK kunnen vanaf 1 mei kant-en-klare, voorberekende indicatoruitkomsten voor hun praktijk terugvinden in de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2019. Voor de volledige en juiste berekening van deze kwaliteitsindicatoren is een complete datahistorie nodig over de periode januari 2018 tot en met december 2019 (24 maanden). In deze periode mag geen wisseling van interne patiëntnummers hebben plaatsgevonden. Apotheken die in de loop van deze periode open zijn gegaan, maar in ieder geval heel 2019 open waren, kunnen volstaan met een datahistorie vanaf de vestigingsdatum. Zijn uw SFK-data op orde? U kunt uw datahistorie eenvoudig controleren met behulp van het Aanleveroverzicht (inloggen vereist).

5. Deelt u zorg met andere apotheken?

Neemt uw apotheek deel aan een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand? Dan kunt u naast individuele gegevens van de apotheek ook clustergegevens van uitkomstindicatoren in de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2019 gebruiken voor de online-enquête. Als u farmaceutische patiëntenzorg deelt met collega-apotheken adviseren wij u om dit te doen. 
Vormt u nog geen samenwerkingscluster bij de SFK? Dan kunt u ook gedurende de looptijd van de uitvraag een cluster vormen. Meer informatie vindt u op de SFK-website of kunt u telefonisch opvragen via 070-3737444.

6. Zorg voor actuele AGB-code

Is uw AGB-code in de afgelopen jaren veranderd? In de uitvraag wordt de AGB-code voor ingevuld. Hou de AGB-code bij de hand en check deze code op actualiteit. Wijzig deze indien de code verouderd is. Deze code staat in het openbare databestand en wordt gebruikt door zorgverzekeraars om gegevens te koppelen aan uw apotheek.

7. Houd HKZ-certificaatnummer bij de hand

Net als voorgaande jaren wordt het certificaatnummer van de HKZ-certificering uitgevraagd indien u indicator 1.1 met ‘ja’ beantwoord. Zorg dat u het nummer bij de hand heeft, het staat op uw certificaat.

Meer info tijdens de uitvraag?

Heeft u tijdens de uitvraag behoefte aan meer informatie? Neem contact op met de helpdesk van Desan, Monique van Alphen: of (020) 520 72 79.