Start met innoveren

Wilt u uw idee verder uitwerken en doorontwikkelen tot een succesvolle innovatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Daarnaast is meer informatie te vinden op Zorgvoorinnoveren.nl. Zorg voor innoveren is een initiatief van Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw. Met de website ondersteunen zij zorgvernieuwers om het innovatieproces van idee tot toepassing zelfstandig en snel te doorlopen. Hiermee hopen ze bij te dragen aan een eenvoudiger en transparanter proces.

Contact

Afdeling Zorgonderzoek & Innovatie

(070) 373 73 73 innovatie@knmp.nl