Praktijkvoorbeelden innovatie

Bekijk de innovatieve projecten van collega’s. Door kennis te delen willen uw collega-apothekers u inspireren!
  • Innovatief project: MTX in elektronische blisters

    De speciale blister in dit project registreert het moment dat de patiënt het geneesmiddel uit de blister haalt. Deze registraties tonen of een patiënt al dan niet therapietrouw is. Therapietrouw bevorderende interventies volgen indien gewenst.

  • Innovatief project: Telefonische Start Begeleiding

    De apotheek belt patiënten die 1 tot 2 weken eerder zijn gestart met een RAS-remmer, statine, bisfosfonaat of een antidepressivum. Tijdens een gestructureerd evaluatiegesprek is er aandacht voor eventuele problemen in het medicijngebruik. Het telefonische gesprek verbetert de therapietrouw en gaat vroegtijdig staken van medicatie tegen.

Contact

Afdeling Zorgonderzoek & Innovatie

(070) 373 73 73 innovatie@knmp.nl