Praktijkvoorbeelden innovatie

Bekijk de innovatieve projecten van collega’s. Door kennis te delen willen uw collega-apothekers u inspireren!
 • Innovatief project: Excelleren in efficiënt en doelmatig werken

  Apotheek IJsselmuiden excelleert in doelmatigheid. Door de goede verstandhouding met de huisartsen in de regio en een gekoppeld informatiesystemen is het mogelijk om te werken met actuele en gedeelde patiëntgegevens, een uitgebreid elektronisch formularium, een actueel contra-indicatie bestand en een proactieve herhaalservice.

 • Innovatief project: MTX in elektronische blisters

  De speciale blister in dit project registreert het moment dat de patiënt het geneesmiddel uit de blister haalt. Deze registraties tonen of een patiënt al dan niet therapietrouw is. Therapietrouw bevorderende interventies volgen indien gewenst.

 • Innovatief project: Probiotica tijdens antibioticagebruik

  Apotheek Pelaene Hof adviseert in hun project ‘Probiotica tijdens antibioticagebruik’ aan volwassen patiënten met een antibioticumkuur een probioticum met tenminste 4 bacteriestammen. Het advies wordt gegevens aan patiënten die eerder al darmklachten kregen bij hun antibioticumkuur.

 • Innovatief project: Telefonische Start Begeleiding

  De apotheek belt patiënten die 1 tot 2 weken eerder zijn gestart met een RAS-remmer, statine, bisfosfonaat of een antidepressivum. Tijdens een gestructureerd evaluatiegesprek is er aandacht voor eventuele problemen in het medicijngebruik. Het telefonische gesprek verbetert de therapietrouw en gaat vroegtijdig staken van medicatie tegen.

 • Innovatief project: Vergiftigingen kinderen voorkomen

  Apotheek Smilde geeft voorlichting aan ouders over het voorkomen van vergiftigingen bij jonge kinderen. De apotheek geeft de ouders bovendien een door de apotheek ontwikkelde huischeck mee.

Contact

Afdeling Zorgonderzoek & Innovatie

06 51 04 76 49 innovatie@knmp.nl