Reglement Zorginnovatieprijs

Reglement van de KNMP Zorginnovatieprijs:

1. Instelling

De prijs is ingesteld in 2011 door de KNMP.

2. Doel

Zichtbaar maken van innovatieve initiatieven die bijdragen aan effectief, veilig en doelmatig medicijngebruik voor de patiënt.

3. Jurycriteria

    • (verwachte) bijdrage aan effectief, veilig en doelmatig medicijngebruik voor de patiënt
    • innovatief
    • samenwerking in de zorgketen, met de patiënt en binnen het team
    • eenvoudig overdraagbaar naar grote groep KNMP-leden
    • mate waarin de meerwaarde aantoonbaar is

4. De KNMP Zorginnovatieprijs

De bekroonde inzending ontvangt een geldprijs van 10.000 euro.

5. Aanmelding

Inschrijving kan plaatsvinden door leden van de KNMP (openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, etc.). Aanmeldingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Inschrijven kan online via knmp.nl/zorginnovatieprijs. Inzendingen ontvangen na sluitingsdatum komen niet meer in aanmerking voor mededinging.

Een project mag opnieuw meedingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs, mits de aanvraag is uitgebreid met nieuwe informatie.

Indien u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de secretaris van de KNMP Zorginnovatieprijs, Mariska van der Ham, e-mail: m.vanderham@knmp.nl.

6. Jury

De jury toetst het voorgedragen werk aan de doelstelling, aan de hand van de bovenstaande criteria.

7. Toekenning

De prijs wordt toegekend door het KNMP-bestuur, op advies van de jury. De prijswinnaar krijgt persoonlijk schriftelijk bericht van de uitverkiezing met een uitnodiging voor de officiële uitreiking van de prijs.

8. Uitreiking

De KNMP Zorginnovatieprijs wordt jaarlijks uitgereikt: tijdens het KNMP Najaarscongres. Niet bekroonde projecten kunnen met een eervolle vermelding bekend gemaakt worden, tenzij de inzenders daartegen bezwaren hebben.

9. Uitsluitingen

Juryleden, leden van de KNMP-besturen en medewerkers van de KNMP komen niet in aanmerking voor toekenning van de KNMP Zorginnovatieprijs. Indien juryleden betrokken zijn bij één van de inzendingen onthouden zij zich van een oordeel.

Contact

KNMP Zorginnovatieprijs
Mariska van der Ham, secretaris

(070) 373 73 73 m.vanderham@knmp.nl