Reglement Zorginnovatieprijs

Reglement van de KNMP Zorginnovatieprijs:

1. Instelling

De prijs is ingesteld in 2011 door de KNMP.

2. Doel

De KNMP Zorginnovatieprijs stimuleert innovaties, inspireert apothekers, versnelt de marktontwikkeling, bevordert het imago van apothekers en de KNMP en realiseert daarmee de Toekomstvisie van de KNMP.

3. Jurycriteria

Het voorgestelde project moet innovatief zijn voor de zorg van de apotheker. Het gaat om een project dat zorg beschrijft die geen bestaande, in richtlijnen beschreven of gecontracteerde zorg is en die nog niet (buiten de groep van de aanvragers) breed geïmplementeerd is in apotheken in Nederland.

De jury toetst de innovatie aan de volgende criteria:

1. Relatief voordeel

De innovatie heeft meerwaarde voor de individuele patiënt, eigen organisatie of maatschappij.  Hier valt de bijdrage aan effectief, veilig en doelmatig medicijngebruik onder. Maar het gaat ook breder dan huidige activiteiten, processen en standaarden;

2. Compatibiliteit

De innovatie heeft draagvlak bij en wordt geaccepteerd door strategische partners en stakeholders, met mogelijkheden tot uitbreiding naar andere zorgverleners. De innovatie moet toepasbaar zijn binnen de eigen organisatie en die van andere vergelijkbare organisaties. Hier valt de samenwerking in de zorgketen, met de patiënt en binnen het team onder;

3. Complexiteit oplossen

Of de innovatie vervangt een proces/product óf de innovatie voegt waarde toe voor de patiënt. Het maakt bestaande processen of procedures, of het gebruik van producten, gemakkelijker of beter uitvoerbaar. Hiermee is het idee innovatief;

4. Testbaar

Gebruik en/of effecten van de innovatie moeten meetbaar zijn. Opschaling moet mogelijk zijn. De innovatie moet daarmee eenvoudig overdraagbaar zijn naar een grote groep KNMP-leden;

5. Zichtbaarheid

De innovatie moet bijdragen aan de profilering van de apotheker als zorgverlener en passen binnen de Toekomstvisie van de KNMP. Dit houdt in dat de positieve impact van de innovatie aantoonbaar kan worden gemaakt.

4. De KNMP Zorginnovatieprijs

De bekroonde inzending ontvangt een herinnering en geldprijs van 10.000 euro.

5. Aanmelding

Leden van de KNMP (openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, etc.) kunnen deelnemen aan de KNMP Zorginnovatieprijs. Inschrijven kan via een online formulier. Inzendingen, ontvangen na sluitingsdatum, komen niet meer in aanmerking voor mededinging. Een volledige inzending bestaat uit:

  • een korte omschrijving van de innovatie volgens het KNMP Zorginnovatieprijs-format;
  • een overtuigende pitch in de vorm van bijvoorbeeld een animatie, filmpje, tekening, Prezi, PowerPoint of infographic.


Alleen volledige inzendingen worden in behandeling genomen. Een innovatie mag opnieuw meedingen naar de KNMP Zorginnovatieprijs, mits de aanvraag is uitgebreid met nieuwe informatie.

Bekijk de handleiding voor aanmelding

6. Jury

De jury toetst de ingezonden innovaties op basis van de onder punt 3 genoemde criteria, aan de doelstelling van de prijs. De jury bestaat o.a. uit een lid van het KNMP-bestuur, een lid van het WSO-bestuur, een lid van het NVZA-bestuur, een vertegenwoordiger van de Patiëntenfederatie Nederland en de manager van de afdeling Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie van de KNMP.

Bekijk de actuele samenstelling

7. Toekenning

De jury nomineert 3 inzendingen en daarna volgt een verkiezing door leden. De prijs wordt toegekend door het KNMP-bestuur. De prijswinnaar krijgt schriftelijk bericht van de uitverkiezing met een uitnodiging voor de officiële uitreiking van de prijs.

8. Uitreiking

De KNMP Zorginnovatieprijs wordt uitgereikt tijdens het KNMP Voorjaarscongres. De winnende zorginnovatie krijgt een publicatie op KNMP.nl. Niet bekroonde projecten kunnen met een eervolle vermelding worden bekendgemaakt, tenzij de inzenders daartegen bezwaren hebben.

9. Uitsluitingen

Juryleden, leden van de KNMP-besturen en medewerkers van de KNMP komen niet in aanmerking voor toekenning van de KNMP Zorginnovatieprijs. Een jurylid neemt geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien daarbij een direct of indirect persoonlijk belang is dat tegenstrijdig is met de onafhankelijkheid van de jury.

Contact

KNMP Zorginnovatieprijs
Ingrid Mogge

(070) 373 73 13 zorginnovatieprijs@knmp.nl