Alle ideeën voor de KNMP Zorginnovatieprijs

Goede ideeën opdoen? Bekijk de innovaties van de vorige winnaars en genomineerden voor de KNMP Zorginnovatieprijs.

Winnaar 2021: Harm Geers, Service Apotheek Bennekom

De KNMP Zorginnovatieprijs 2021 ging naar openbaar apotheker Harm Geers met zijn Apothekers Podcast. Dat is 9 maart bekendgemaakt in het World Forum te Den Haag tijdens het KNMP Voorjaarscongres 2021. De podcast is sinds oktober 2020 in de lucht en heeft als doel mensen te doordringen van de positieve effecten van geneesmiddelen.

.

Genomineerden KNMP Zorginnovatieprijs 2021

  • Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen: farmaceutische ontslagbrief bij complexe antistolling

  • Sint Maartenskliniek, Nijmegen: doorgebruik van thuismedicatie en medicatie in eigen beheer tijdens het verblijf in het ziekenhuis

Winnaar 2020: PharmaSwap

PharmaSwap, een initiatief van apothekers Piter Oosterhof en Jelmer Faber om verspilling van dure geneesmiddelen tegen te gaan. 
Na overlijden van patiënten en doordat therapieën stoppen houden apotheken en leveranciers vele dure geneesmiddelen over, die na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum worden vernietigd. Met PharmaSwap willen Oosterhof en Faber een besloten marktplaats creëren, waar apothekers vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen van niet-verstrekte geneesmiddelen. Zo kan bijvoorbeeld een Groningse apotheker die geneesmiddelen over heeft, dit melden via PharmaSwap. En zo in contact komen met een collega in Zeeland die deze geneesmiddelen voor een patiënt nodig heeft.

Genomineerde 2020

  • Programma 'omgaan met emoties', ziekenhuisapotheker Lidwien Hanff en teamleider Karima Aamri-Bouzbib van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

 

Winnaar 2019: Apotheek West Friesland

De pilot ‘Lab door Apotheek Bepaald’ (LAB) van Apotheek West Friesland is de winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs 2019. Labcontroles zijn een verantwoordelijkheid van de huisarts, ook wanneer deze nodig zijn voor een optimaal gebruik van geneesmiddelen. Uit de West-Friese pilot bleek dat deze labcontroles in bijna de helft van de gevallen niet uitgevoerd werden. Nadat de apotheek deze verantwoordelijkheid op zich nam, werd in 95% van de gevallen wel tijdig een labcontrole uitgevoerd.

Genomineerde KNMP Zorginnovatieprijs 2019

  • Pharmium Apothekers: Zorg voor elkaar

Winnaar 2017: BENU Apotheek Eibergen

Met een toedienapp is BENU Apotheek in Eibergen winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs 2017. Het project 'Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie' kreeg de meeste stemmen van de leden van de KNMP, die voor het eerst zelf mochten meebeslissen. De app maakt papieren toedieningslijsten overbodig, biedt apothekers en patiënten meer gemak, verbetert de medicatieveiligheid en maakt tijd vrij voor zorg.

Genomineerden KNMP Zorginnovatieprijs 2017

  • OLVG/AMC ziekenhuisapotheken: Een transmurale samenwerking bij ontslag uit het ziekenhuis om patiënten continuïteit van zorg te bieden

  • Apothekers Combinatie Veendam: Apotheek in de nieuwe media

 

 

Contact

KNMP Zorginnovatieprijs
Ingrid Mogge

(070) 373 73 13 zorginnovatieprijs@knmp.nl