KNMP Zorginnovatieprijs

De KNMP Zorginnovatieprijs is een stimulans voor innovatieve apothekers om hun idee te delen en verder te brengen. Innovatie is nodig om de zorg op de steeds veranderende behoeften van de patiënt en maatschappij aan te laten sluiten.

Aanmelden voor de KNMP Zorginnovatieprijs 2020 is niet meer mogelijk. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het KNMP Voorjaarscongres op 10 maart 2020.

Winnaar KNMP Zorginnovatieprijs 2019

De pilot ‘Lab door Apotheek Bepaald’ (LAB) van Apotheek West Friesland is de winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs 2019 ter waarde van € 10.000, zo is bekendgemaakt tijdens het KNMP Voorjaarscongres op 12 maart 2019. Labcontroles zijn een verantwoordelijkheid van de huisarts, ook wanneer deze nodig zijn voor een optimaal gebruik van geneesmiddelen. Uit de West-Friese pilot bleek dat deze labcontroles in bijna de helft van de gevallen niet uitgevoerd werden. Nadat de apotheek deze verantwoordelijkheid op zich nam, werd in 95% van de gevallen wel tijdig een labcontrole uitgevoerd.

Bekijk de omschrijving van pilot LAB

Apotheek West Friesland: Pilot LAB (Lab door Apotheek Bepaald)

Contact

KNMP Zorginnovatieprijs
Mariska van der Ham

(070) 373 73 46 zorginnovatieprijs@knmp.nl