KNMP-lab voor zorgvernieuwing

Heeft u hulp nodig bij het concreet maken van uw idee? Wilt u uw idee delen met anderen? Staat u ervoor open om ideeën van anderen te testen?

Het KNMP-lab voor zorgvernieuwing brengt u in contact met de juiste personen. We helpen u graag bij het uitwerken van uw idee. En zijn continu op zoek naar enthousiaste apothekers die innovaties willen testen.

Neem contact op via: .

Ideeën verder helpen

KNMP-lab voor zorgvernieuwing heeft als ambitie om samen met leden en andere stakeholders te werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg. Dit doen we door ideeën en innovaties te stimuleren en deze toepasbaar te maken in de praktijk. We werken met apothekers, ketens en andere stakeholders aan oplossingen die het beste bij hun situatie aansluiten. Hierbij wordt een breed netwerk bestaande uit innovatieve partijen, andere eerstelijns organisaties, overheid en industrie ingezet. Zodat apothekers goede zorg kunnen verlenen aan de individuele patiënt en zij als zorgprofessionals beter worden gepositioneerd.

Het KNMP-lab voor zorgvernieuwing test ‘eigen’ innovaties met apothekers, maar ondersteunt ook apothekers met het concreet maken van hun ideeën. We willen inspireren, verbinden, ondersteunen en vooruitgaan. We zijn toegankelijk voor zowel interne als externe stakeholders om een idee verder te helpen en bij succes op te schalen in de praktijk. Wij proberen te zorgen voor een hefboomeffect op gebied van innovatie. Zo kan de hele farmacie een hoger kwaliteitsniveau bereiken en ondervindt de patiënt de meerwaarde van de zorg die de apotheker verleent.

Structuur KNMP-lab

Het KNMP-lab voor zorgvernieuwing werkt volgens de volgende structuur:

 • Netwerk: Om verder te komen is samenwerken van belang. KNMP-lab voor zorgvernieuwing voert gesprekken met apothekers, ketens, zorgverzekeraars en andere partijen over innovatie binnen het zorglandschap.
 • Idee: We verzamelen ideeën vanuit apothekers, maar ook innovaties buiten de farmacie die mogelijk vertaald kunnen worden naar de apotheek.
 • Toetsing: Elke dag wordt er ergens wel iets nieuws ontwikkeld. Het gaat razendsnel en we moeten duidelijk voor ogen hebben wat wel en niet haalbaar is om op te pakken. Daarom is toetsing van belang. Hiervoor zijn 5 criteria opgesteld:
  • relatief voordeel;
  • compatibiliteit;
  • oplossen complexiteit;
  • testbaarheid;
  • daarnaast wordt meegenomen of het om een Nederlandse aanbieder gaat en of er draagvlak bij leden en andere stakeholders is.
 • Prototype: Met een prototype testen we op kleine schaal een idee. De prototype-test zoekt antwoord op vragen zoals:
  • Hoe ervaren apothekers en/of patiënten deze innovatie en kan het ingepast worden in het dagelijkse apotheekproces?
  • Welke informatie hebben we nodig om een business case te maken?
  De uitkomsten van de prototype-test bepalen of we verder kunnen gaan met een innovatie.
 • Pilot: Door middel van een pilot testen we op grotere schaal een innovatie. Hiermee kan een business case verder gevuld worden en wordt eventuele opschaling voorbereid.
 • Opschaling: Na een succesvolle pilot maken we informatie beschikbaar en delen we kennis en kunde. Zo kunnen alle leden bij wie de innovatie meerwaarde oplevert aan de slag!

Contact

Afdeling Zorgonderzoek & Innovatie

(070) 373 73 73 innovatie@knmp.nl