Toestemming voor verstrekking medicatie en informatie aan derden

Medicatie of een actueel medicatieoverzicht mag alleen met toestemming van de patiënt aan derden verstrekt worden. Bij het verstrekken van medicatie(gegevens) aan derden, moet duidelijk zijn voor wat en voor wie de patiënt toestemming verleent. Wanneer zowel de partner als de buurvrouw medicatie ophaalt, hebben zij beiden een verklaring nodig.

Hoewel mondelinge toestemming volstaat, wordt geadviseerd om toestemming op schrift te vragen. De KNMP heeft een voorbeeldverklaring opgesteld die achter de inlog te downloaden is op KNMP.nl. Deze verklaring is aan te vullen met de gegevens van de apotheek. Geef de verklaring mee aan de patiënt die een ander wil machtigen, leg deze in de apotheek neer of plaats als download op uw website.

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen KNMP-leden hebben volledige toegang tot KNMP.nl. Ga voor meer informatie naar: www.knmp.nl/lid