Bescherming patiëntgegevens bij onderzoek

Apothekers krijgen regelmatig het verzoek om te participeren in verschillende onderzoeken. De apotheker heeft een beroepsgeheim. Dus ook bij deelname aan onderzoeken moet de apotheker zich houden aan zijn plichten rond privacy van de patiënt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bepalingen over de geneeskundige behandelingsovereenkomst in het burgerlijk wetboek geven regels over bescherming van patiëntgegevens. Toestemming van de patiënt is in veel gevallen vereist.

Toestemming vragen aan patiënt

De apotheek verwerkt dagelijks honderden gegevens. Gegevens over mensen en hun medicijnen. Het apotheekteam werkt met strikte regels, want het gaat om privacygevoelige gegevens. Dat betekent dat als een onderzoeksbureau of andere partijen patiënten willen benaderen, de apotheker eerst zelf patiënten om toestemming moet vragen.

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl