Bescherming patiëntgegevens bij onderzoek

Apothekers krijgen regelmatig het verzoek om te participeren in verschillende onderzoeken. De apotheker heeft een beroepsgeheim. Dus ook bij deelname aan onderzoeken moet de apotheker zich houden aan zijn plichten rond privacy van de patiënt.

De Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen over de geneeskundige behandelingsovereenkomst in het burgerlijk wetboek geven regels over bescherming van patiëntgegevens. Toestemming van de patiënt is in veel gevallen vereist.

Toestemming vragen aan patiënt

De apotheek verwerkt dagelijks honderden gegevens. Gegevens over mensen en hun medicijnen. Het apotheekteam werkt met strikte regels, want het gaat om privacygevoelige gegevens. Dat betekent dat als een onderzoeksbureau of andere partijen patiënten willen benaderen, de apotheker eerst zelf patiënten om toestemming moet vragen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl