Privacy aan de balie

De privacy van de patiënt aan de balie is van groot belang voor een goede zorgverlening. De patiënt en de apotheekmedewerker moeten de zorg in alle vertrouwelijkheid met elkaar kunnen bespreken. De zorgverlening dient volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) buiten de waarneming van derden plaats te vinden. De patiënt mag bij een behandeling in de apotheek wel zichtbaar zijn. Het gesprek tijdens de behandeling moet echter buiten gehoorsafstand van derden plaatsvinden.

Collega-apothekers en de KNMP verzamelden tips om de privacy aan de balie te  verbeteren. De tips staan voor u in de brochure 'Goede voorbeelden en tips op gebied van privacy aan de balie'.

Handvatten privacy

Gedragscode EGiZ

Wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners zijn gebundeld en praktisch toepasbaar in de gedragscode EGiZ. 

Open link

Omgaan met medische gegevens

Een praktisch handboek dat duidelijkheid geeft over de regels rond uitwisseling en opslag van medische gegevens.

Open link

Richtlijn 7 van de NAN 2006 - Ruimte en faciliteiten

Download

De KNMP-richtlijn is binnenkort beschikbaar.

Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) over privacy

Privacy: gedrag van apotheekteam doet veel

Open link

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl