Privacy

Goede farmaceutische zorgverlening staat of valt bij privacy. Uw patiënt en u moeten zich vrij voelen om alle benodigde informatie uit te wisselen en er op kunnen vertrouwen dat gegevens veilig zijn. Privacy is daarom 1 van de aandachtspunten bij patiëntervaringsonderzoeken in de apotheek.

Privacy aan de balie

Privacy kent vele aspecten. Privacy met betrekking tot gegevens, privacy van de persoon zelf, ICT en privacy, internet en privacy, en uiteraard: privacy aan de (apotheek)balie.

Het waarborgen van de privacy is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin worden het beroepsgeheim van de zorgverlener en de zogenaamde ruimtelijke privacy onderscheiden. De privacy van de patiënt aan de balie is van groot belang voor een goede zorgverlening. De patiënt en de apotheekmedewerker moeten de zorg in alle vertrouwelijkheid met elkaar kunnen bespreken.

De zorgverlening dient volgens de WGBO buiten de waarneming van derden plaats te vinden. De patiënt mag bij een behandeling in de apotheek wel zichtbaar zijn. Het gesprek tijdens de behandeling moet echter buiten gehoorsafstand van derden plaatsvinden.

Tips privacy aan de balie

Collega-apothekers en de patiëntenorganisatie verzamelden tips om de privacy aan de balie te  verbeteren. De tips staan voor u in de brochure 'Goede voorbeelden en tips op gebied van privacy aan de balie'. Heeft u zelf tips voor de brochure? Mail ze naar juridischezaken@knmp.nl.

Handvatten privacy

Gedragscode EGiZ

Wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners zijn gebundeld en praktisch toepasbaar in de gedragscode EGiZ. 

Open link

Omgaan met medische gegevens

Een praktisch handboek dat duidelijkheid geeft over de regels rond uitwisseling en opslag van medische gegevens.

Open link

Richtlijn 7 van de NAN 2006 - Ruimte en faciliteiten

Download

De KNMP-richtlijn is binnenkort beschikbaar.

Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) over privacy

Privacy: gedrag van apotheekteam doet veel

Open link

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 71 19 juridischezaken@knmp.nl