Informatieveiligheid

Bij het verlenen van zorg aan patiënten in de apotheek en het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners werkt u met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie, waarmee u zorgvuldig omgaat. De KNMP biedt u hiervoor handvatten.
KNMP-richtlijn Informatiehuishouding en -beveiliging (juli 2010) Risicoanalyse NEN7510 Veilige website met HTTPS Checklist informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging voor eerstelijnsinformatiesystemen

Handreiking BEIS deel 1 Authenticatie en Autorisatie Handreiking BEIS deel 2 Toegangslog

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken, die geldt sinds 1 januari 2016, roept in de praktijk veel vragen op. Wanneer is er sprake van een datalek? Welke informatie moet een apotheker aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan betrokken patiënten melden? Daarom ontwikkelde de KNMP samen met andere eerstelijnskoepels een handreiking om apothekers te helpen.

Meer over de Meldplicht datalekken