Praktijkcasussen AVG - datalekken

Een praktijkcasus is beschreven voor het volgende onderwerp: klikfunctie AP.

Klikfunctie AP 

Casus: medicatieoverzicht bij eerste uitgifte verwisseld

Een apotheek heeft per ongeluk de medicatieoverzichten van twee patiënten verwisseld, daardoor hebben twee patiënten het verkeerde overzicht ontvangen.

Is dit een datalek en moet u dit melden?
Ja, dit is een datalek dat u meldt bij de AP en u informeert de patiënt.

Tips:

  • Biedt de patiënt aan tijdens een eerste uitgiftegesprek om een medicatieoverzicht te printen en geeft het dus alleen mee op verzoek.
  • Laat bij de controle van uitgifte juiste geneesmiddel ook controleren of het juiste medicatieoverzicht is bijgevoegd.

 

Casus:  informatie over een patiënt aan de ‘verkeerde’ huisarts 

Per ongeluk stuurt u medische gegevens van een patiënt aan een huisarts waar de patiënt niet is ingeschreven.

Is dit een datalek en wat moet u doen?
Ja, dit is een datalek. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de ontvanger van de informatie en vraag of hij de informatie volledig wil verwijderen. Als dat is gebeurd hoeft u geen melding te doen bij de AP, omdat het risico voor de betrokkenen klein tot verwaarloosbaar is. De informatie is terecht gekomen bij iemand die ook gebonden is aan geheimhouding. Wel legt u vast dat dit datalek is opgetreden en welke actie u heeft ondernomen.

Casus: partner kijkt naar medicatieoverzicht patiënt

Aan de partner van een patiënt is een medicatieoverzicht meegegeven in een dichtgeplakte envelop. De partner heeft deze envelop opengemaakt en de patiënt komt klagen bij de apotheek.

Is dit een datalek?
Ja, dit is een datalek tenzij de patiënt u expliciet heeft gevraagd om het medicatieoverzicht mee te geven aan de partner. De afhandeling verloopt zoals bij een ‘normaal’ datalek: melden bij AP en patiënt informeren over de maatregelen die u neemt om dit in de toekomst te voorkomen.

Casus: persoonsverwisseling

Er wordt medicatie opgehaald door een vrouw. De apotheek vraagt naar voor- en achternaam. Deze kloppen met de informatie van de vrouwelijke patiënte in het systeem. De medicatie wordt meegegeven. Achteraf vertelt de patiënte de apotheek dat dit haar zus was wie ze had gevraagd haar medicijnen op te halen.

Is dit een datalek? 
Nee, dit is geen datalek omdat achteraf blijkt dat op verzoek van de patiënte is gehandeld.
Een apotheker heeft bij patiënten met wie al een behandelrelatie bestaat een vergewisplicht van de identiteit. Dit kan door herkenning of door het stellen van controlevragen (achternaam, voornaam, geboortedatum, postcode en huisnummer van het woonadres). Bij twijfel kan om een identiteitsdocument worden gevraagd.
Bij het eerste contact met patiënten waar nog geen behandelrelatie mee is, moet de identiteit worden vastgesteld aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument.

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl