Trending topics AVG

Op deze pagina worden de AVG-onderwerpen besproken waar op dit moment vanuit de praktijk de meeste vragen over zijn, de trending topics. Dit betreft: informatie over medicatie(gegevens) delen, veilige communicatie en datalekken. Bij ieder trending topic zijn praktijkcasussen beschreven..

Privacyvignet

Medicatie(overzicht)

Praktijkcasussen zijn beschreven voor:

  • Afschermen informatie op medicatieoverzicht
  • Meegeven medicatie(gegevens) aan derden
  • Delen (medicatie)gegevens in spoedsituaties 
Ga naar de praktijkcasussen

Veilige communicatie

Praktijkcasussen zijn beschreven voor:

  • Veilige mail
  • Faxen met (huis)artsen
  • Beveiligd afleveren bij de patiënt
  • Recepten van een arts via de mail
Ga naar de praktijkcasussen

Datalekken

  • Klikfunctie Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  • Datalekken van anderen melden
Ga naar de praktijkcasus

 Meer informatie: 

AVG-brochure speciaal voor apothekers Bekijk de vragen en antwoorden over implementatie AVG Meer praktische hulpmiddelen AVG

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl