Medicijnafval

Om te zorgen voor een optimale inzameling van medicijnafval, streeft de KNMP ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Dit op voorwaarde dat gemeenten zorgdragen voor de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

KNMP-standpunt medicijnafval

Inname, verwerking en afvoer van medicijnafval behoren tot de maatschappelijke taak van de apotheker, vindt de KNMP. Doordat de apotheker het scheiden, anonimiseren en verpakken van geneesmiddelen, vloeistoffen en gevaarlijke stoffen op zich neemt, zorgt deze voor een verantwoorde afvoer van medicijnen en levert hij een belangrijke bijdrage aan het milieu. Apothekers zamelen om die reden sinds jaar en dag op vrijwillige basis ongebruikte medicijnen in. Soms worden zij geconfronteerd met een rekening die fors kan oplopen. De KNMP vindt dit een onwenselijke situatie en wil dat gemeenten zorg dragen voor de afvoer en verwerking van het medicijnafval van patiënten.

5% gemeenten laat apotheken betalen voor inzamelen en afvoeren

Apotheken moeten in 19 van de 355 Nederlandse gemeenten (=5%) nog steeds betalen voor het vrijwillig inzamelen en afvoeren van medicijnafval van burgers. Dat blijkt uit een vijfde inventarisatie van de KNMP, uitgevoerd in mei 2020. De KNMP voerde in 2016, 20172018 en 2019 ook al onderzoek uit naar dit onderwerp; de percentages waren toen respectievelijk 45%, 25%, 7% en 6%.

Naar het KNMP-onderzoek medicijnafval 2020

Regeling kostenvrije afvoer

De KNMP is voorstander van een landelijke regeling voor apothekers om medicijnafval kostenvrij af te voeren. Zodat de laagdrempelige inzameling voor patiënten in stand blijft. Ook de lokale aanpak werkt. Daarom adviseert de KNMP apothekers, wanneer de gemeente kosten rekent voor het afvoeren van medicijnafval van patiënten, contact op te nemen met de gemeente met onderstaande argumentatie.

Medicijnafval valt onder klein chemisch afval

De restanten van medicijnen worden aangemerkt als klein chemisch afval of klein gevaarlijk afval. Dit omdat het schadelijk is als deze resten in het oppervlaktewater terechtkomen. Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het klein chemisch afval van hun inwoners. Bewoners kunnen hun medicijnafval daarom naar de milieustraat brengen, in plaats van een veelvoud aan ongebruikte pillen door de wc te spoelen of hoestdrankjes te legen in de gootsteen. Veel medicijngebruikers, zoals ouderen, zijn vaak niet goed ter been. Het is daarom wenselijk dat zij ook dichtbij huis hun medicijnafval kwijt kunnen. Daarom ondersteunen apothekers gemeenten bij de uitvoer en dienen zij in veel gevallen als extra inzamelpunt of vooruitgeschoven post voor inzameling.

Contact

Helpdesk LNA
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 70 lna@knmp.nl