Transparantie vergoedingen

Apothekers moeten informatie verstrekken over prijzen, vergoedingen en klachten aan hun patiënten (transparantie). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichtingen van apotheken ten aanzien van deze informatievoorziening vast. Op basis van de NZa-documenten ontwikkelden de KNMP en NZa ondersteuningsmaterialen voor het apotheekteam.

‘Welke informatie moet ik aan mijn patiënten geven over prijzen, klachten en facturen?’ Die vraag ontvangt de KNMP regelmatig. Daarom ontwikkelden de NZa en de KNMP gezamenlijk de folder 'Transparantie- en informatie-eisen NZa. Informatievoorziening aan patiënten'. In diverse documenten van de NZa staat beschreven wanneer patiënten over welke informatie moeten beschikken. Deze folder voor apotheekteams bevat een duidelijk overzicht van die regels. Daarnaast geeft de folder een aantal voorbeelden van goede informatievoorziening door apothekers. Deze 'best practices' zijn afkomstig uit onderzoek door de NZa in 2013.

Folder: Transparantie- en informatie-eisen NZa. Informatievoorziening aan patiënten

Deze folder is ontwikkeld in samenwerking met de NZa en bedoeld voor het apotheekteam.

U kunt deze folder direct downloaden en printen.

Download

Folders en posters voor patiënten

Daarnaast biedt de KNMP verschillende materialen over prijzen en vergoedingen die u kunt overhandigen aan uw patiënten. Als KNMP-lid bestelt u deze kosteloos via de KNMP-toolkit Publieksinformatie.

Poster standaardprijslijst

De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties en deelprestaties waarvoor de apotheek een tarief in rekening kan brengen. De NZa verplicht apothekers in een aantal gevallen een standaardprijslijst te hanteren.

Lees verder en bestel

Poster en folder over medicijnprijzen

Deze poster en folder bieden uitleg over de verschillende merken en prijzen van medicijnen en het eigen risico, gericht op patiënten.

Lees verder en bestel

Documenten NZa

Uitgebreide informatie over de transparantie rond vergoedingen vindt u op de website van de NZa.

Transparantie-eisen apotheken, toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten

Open link

Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg

Open link

Beleidsregel transparantie zorgaanbieders

Open link

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl