Transparantie vergoedingen

Apothekers moeten informatie verstrekken over prijzen, vergoedingen en klachten aan hun patiënten (transparantie). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichtingen van apotheken ten aanzien van deze informatievoorziening vast. Op basis van de NZa-documenten ontwikkelden de KNMP en NZa ondersteuningsmaterialen voor het apotheekteam.

Folder: Transparantie- en informatie-eisen NZa

‘Welke informatie moet ik aan mijn patiënten geven over prijzen, klachten en facturen?’ Die vraag ontvangt de KNMP regelmatig. Daarom ontwikkelden de NZa en de KNMP gezamenlijk de folder 'Transparantie- en informatie-eisen NZa. Informatievoorziening aan patiënten'. In diverse documenten van de NZa staat beschreven wanneer patiënten over welke informatie moeten beschikken. Deze folder voor apotheekteams bevat een duidelijk overzicht van die regels. Daarnaast geeft de folder een aantal voorbeelden van goede informatievoorziening door apothekers. Deze best practices zijn afkomstig uit onderzoek door de NZa in 2013.

De folder 'Transparantie- en informatie-eisen NZa. Informatievoorziening aan patiënten' is ontwikkeld in samenwerking met de NZa en bedoeld voor het apotheekteam. U kunt deze folder direct downloaden en printen.

Download folder

Btw-tarief terhandstelling begeleidingsgesprek

Ook bij de gecombineerde prestatie terhandstelling met begeleidingsgesprek is het btw-percentage van 6% van toepassing.

Poster standaardprijslijst

Apothekers kunnen een standaardprijslijst tonen in de apotheek. Deze standaardprijslijst vermeldt alle prestaties en deelprestaties waarvoor de apotheek een tarief in rekening kan brengen. De NZa verplicht apothekers in een aantal gevallen een standaardprijslijst te hanteren.

Lees verder en download de prijslijst

Meer weten? 

Uitgebreide informatie over de transparantie rond vergoedingen vindt u op de website van de NZa.

Bekijk de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg (2021) Bekijk de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg (2022)

Contact

Claudia van Waardhuizen

(070) 373 71 80 c.van.waardhuizen@knmp.nl