Contractondersteuning

De KNMP formuleerde met stakeholders de uitgangspunten voor goede farmaceutische patiëntenzorg. Deze uitgangspunten stellen u in staat de kwaliteit te leveren die patiënten van u mogen verwachten. Deze uitgangspunten zijn vervolgens vertaald naar aandachtspunten die kunt gebruiken bij het beoordelen van contracten met zorgverzekeraars.

Doorberekenen van contracten zorgverzekeraars

Het is belangrijk dat u de door zorgverzekeraars voorgestelde contracten goed op hun impact op de huidige bedrijfsvoering van uw apotheek kunt beoordelen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de rapportage 'Mijn contracten' van de SFK.

SFK-webrapportage Mijn contracten

Open link

Aanleiding uitgangs- en aandachtspunten

Apothekers sluiten met verschillende zorgverzekeraars verschillende contracten over het verlenen van farmaceutische zorg. De KNMP ontvangt veel vragen van leden die gedurende de looptijd van een contract geconfronteerd worden met onvoorziene effecten die uit dit contract voortvloeien. Daarom heeft de KNMP allereerst met stakeholders gewerkt aan een raamwerk van uitgangspunten voor goede farmaceutische patiëntenzorg. Vervolgens adviseerden Rinnooy Kan en Reibestein de KNMP in hun verkenning om verbeterpunten voor het contracteren van farmaceutische zorg te benoemen. Zodoende werden de uitgangspunten voor goede farmaceutische patiëntenzorg geëvalueerd. De evaluatie toonde de behoefte om deze uitgangspunten te vertalen naar concrete aandachtspunten die apothekers kunnen gebruiken bij het beoordelen van door zorgverzekeraars aangeboden contracten.

KNMP-uitgangspunten farmaceutische zorg 2013

(PDF 207.4 KB)

Download

KNMP-aandachtspunten farmaceutische zorg 2014

(PDF 128.4 KB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl