Prestatiebekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 14 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg vastgesteld. Deze dienen als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners.

Het gaat om de volgende 13 prestaties en een ‘facultatieve prestatie’:

 1. Terhandstelling van een UR-geneesmiddel
 2. Weekterhandstelling van een UR-geneesmiddel
 3. (Week)terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw UR-geneesmiddel
 4. Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerde hulpmiddelen
 5. Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik
 6. Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek
 7. Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek
 8. Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis
 9. Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep
 10. Advies farmaceutische zelfzorg
 11. Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis
 12. Advies ziekterisico bij reizen
 13. Onderlinge dienstverlening
 14. Facultatieve prestatie


De prestaties 1 t/m 8 behoren tot de verzekerde zorg in het basispakket. Dit betekent dat zorgverzekeraars deze zorg in voldoende mate moeten contracteren voor de bij hen aangesloten verzekerden. Over de overige prestaties kunnen verzekeraars selectiever afspraken maken.

2015: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg

In dit NZa-document zijn de prestaties en bijbehorende activiteiten te vinden.

Open link

2016/2017: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg

Open link

Facultatieve prestatie

De facultatieve prestatie biedt ruimte om afwijkende zorgprestaties overeen te komen. Hiervoor maken partijen een onderlinge afspraak die zij voorleggen aan de NZa. De NZa publiceert de prestatie na vaststellen op haar website. Andere apothekers kunnen ook gebruik maken van de prestatie, mits er een contractuele afspraak is met de verzekeraar. De facultatieve prestatie leent zich niet goed voor het maken van afspraken over innovatieve zorginitiatieven die zich tot specifieke regio’s of locaties beperken. Daarvoor wordt verwezen naar de Beleidsregel innovatie.

Beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

Open link

Nadere toelichting Beleidsregel Innovatie

Open link

Factsheet Beleidsregel Innovatie

Open link

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl