Incassodiensten

Het kan soms nodig zijn om een uitstaande vordering uit handen te geven, overigens zonder dat hiermee de relatie zorgverlener-patiënt onder druk wordt gezet. Incasso- of gerechtsdeurwaarderorganisaties zijn hierin gespecialiseerd en inmiddels succesvol gebleken voor apotheken. Het aantal zaken is toegenomen van 239 in 2010 tot 713 in 2014.

Een vereiste in de huidige wet- en regelgeving is dat vóór het uit handen geven van een vordering een zogenaamde WIK-brief aan de debiteur verzonden moet zijn. In deze brief moeten de termijn van 14 dagen en de incassokosten vermeld staan.

Op het ogenblik maken 250 apotheken/apotheekorganisaties (VAL, Almere) gebruik van de incassofaciliteit van Flanderijn:

Flanderijn incasso gerechtsdeurwaarders betalingsbeheer

Open link

Bekijk welke overige incasso-ondernemingen er zijn:

Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVIO.nl)

Open link 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl