KNMP-richtlijn Ter hand stellen (juni 2013)

De KNMP-richtlijn Ter hand stellen beschrijft de handelingen die de apotheker uitvoert opdat de patiënt een passend farmaceutisch product ontvangt en daar veilig en effectief mee omgaat. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft de KNMP-richtlijn ter hand stellen geautoriseerd op 6 juni 2013.

De richtlijn ter hand stellen wordt momenteel herzien. De herziene versie houdt rekening met enkele ontwikkelingen de afgelopen jaren en zal daarmee beter aansluiten bij de huidige apotheekpraktijk.

Naar verwachting in het najaar van 2017 zal de KNMP een serie workshops organiseren om met openbaar apothekers over de herziene richtlijn in gesprek te gaan.

KNMP-richtlijn Ter hand stellen

(PDF 305.7 KB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl