KNMP-richtlijn Ter hand stellen

De KNMP-richtlijn Ter hand stellen beschrijft de handelingen die de apotheker uitvoert zodat de patiënt een passend farmaceutisch product ontvangt en daar veilig en effectief mee omgaat. De richtlijn is geautoriseerd op 6 juni 2013 en wordt momenteel herzien.

De herziene versie houdt rekening met een grotere variëteit binnen de apotheekpraktijk, zoals ongewijzigd elektronische herhalen, central en smart filling. Belangrijke principes in de richtlijn zijn risico-inventarisatie, beheersing en monitoring van risico’s.

De aangepaste richtlijn wordt naar verwachting in 2018 vastgesteld.

Richtlijn Ter hand stellen

(PDF 495.1 KB)

Download

Samenvattingskaart richtlijn Ter hand stellen

Deze samenvatting bevat de kernaanbevelingen van de richtlijn Ter hand stellen en een korte toelichting op de richtlijn. De concepttekst van de herziene richtlijn vormt de basis.

(PDF 131.6 KB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl