Gesprekshulp Begeleiding Nieuw Geneesmiddel

Deze gesprekshulp biedt een mogelijke structuur voor het begeleidingsgesprek. De exacte vorm en inhoud van elk gesprek is afhankelijk van de indicatie, het geneesmiddel en de patiënt. De KNMP en de SBA ontwikkelden de Gesprekshulp Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel.

Bestellen

De Gesprekshulp Begeleiding Nieuw Geneesmiddel behoort tot de KNMP-toolkit Publieksinformatie. Als KNMP-lid kunt u de materialen uit de toolkit kosteloos bestellen via het formulier. De Gesprekshulp komt per 5 stuks (A5-formaat).

Naar het bestelformulier

Gesprekshulp Begeleiding Nieuw Geneesmiddel

(PDF 759.1 KB)

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl