Terhandstelling met Begeleidingsgesprek

Het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen staat niet meer apart op de nota. Vanaf 2016 staat op de rekening of het een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ betreft. Dit maakt duidelijk dat het gesprek niet optioneel is, maar een onderdeel van de zorgprestatie. Het aanschrijven, de medicatiebewaking, eventueel overleggen met de voorschrijver, de interne controles én het begeleidingsgesprek zijn voorwaarden voor veilig medicijngebruik.

Gesprekshulp bij begeleidingsgesprek

Deze gesprekshulp biedt een mogelijke structuur voor het begeleidingsgesprek. De exacte vorm en inhoud van elk gesprek is afhankelijk van de indicatie, het geneesmiddel en de patiënt. Door het begeleidingsgesprek start de patiënt veilig en bewust met het nieuwe geneesmiddel.

Bekijk de gesprekshulp en bestel


Handreiking begeleidingsgesprek

Patiënten hebben dikwijls vragen over het begeleidingsgesprek. Daarom stelde de KNMP, mede op basis van feedback van patiënten en apothekers, een handreiking op.

Naar de handreiking


Btw-tarief terhandstelling begeleidingsgesprek

Ook bij de gecombineerde prestatie terhandstelling met begeleidingsgesprek is het btw-percentage van 6% van toepassing.


Publieksinformatie: ‘De eerste keer’

Logo: de eerste keerDe KNMP lanceerde de publiekscampagne ‘De eerste keer’ om uit te leggen wat de apotheker doet bij de terhandstelling met begeleidingsgesprek. En om inzicht te geven in de dagelijkse werkzaamheden van de apotheker bij de uitgifte van een medicijn.

Wachtkamerkrant

In de wachtkamerkrant ‘De eerste keer’ staan 4 patiëntenverhalen over de noodzaak van hun begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel, de 10 stappen van de eerste uitgifte en uitleg over het verdienmodel van de apotheker. De apotheek kan de krant in de wachtruimte neerleggen of meegeven aan patiënten. De wachtkamerkrant is begin 2016 ook in een groot deel van Nederland huis-aan-huis verspreid.

Bekijk de wachtkamerkrant en bestel

Posters, abri’s en billboards

Via deze posters vertellen 4 patiënten, middels testimonials, hoe essentieel het begeleidingsgesprek bij ‘de eerste keer’ van een nieuw medicijn bleek. Apothekers kunnen de posters ophangen in de apotheek. De KNMP plaatst de posters ook groter (abri’s en billboards) op strategische plekken in Nederland.

Bekijk de posters en bestel

Informatiekaartje Begeleidingsgesprek

Op het Informatiekaartje Begeleidingsgesprek staat wat u en uw team doen als onderdeel van de eerste uitgiftebegeleiding – naast de toelichting die u aan de balie geeft. U kunt de kaartjes bij een begeleidingsgesprek meegeven.

Bekijk de informatiekaartjes en bestel

Animatie: ‘De eerste keer? Extra veilig!’

Deze korte film toont in 10 stappen hoe de apotheek – voor én achter de balie – zorgt voor veilig en effectief medicijngebruik. U kunt de video plaatsen op uw eigen website. Of verspreiden via uw social media.

Bekijk de film (1 met geluid en 1 zonder geluid/met ondertiteling)

Narrowcast: 'De eerste keer'

Deze narrowcast in PowerPoint-formaat toont in 10 stappen hoe de apotheek – voor én achter de balie – zorgt voor veilig en effectief medicijngebruik. U kunt de slides tonen op uw scherm in de apotheek.

Bekijk de narrowcast

Radiospot

Via deze regionale radiospots legt Feikje uit hoe essentieel het begeleidingsgesprek bij ‘de eerste keer’ van een nieuw medicijn bleek. De radiospot is medio januari te horen.

Luister naar de radiospot

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl