Terhandstelling met Begeleidingsgesprek

Voordat een geneesmiddel aan een patiënt wordt verstrekt, controleert het apotheekteam of het geneesmiddel bij de patiënt past, of de dosering klopt en of er geen wisselwerkingen optreden met andere geneesmiddelen die de patiënt gebruikt. Bij de start van het gebruik van een geneesmiddel zijn risico’s hoger en is er extra aandacht nodig voor de patiënt. De begeleiding bij een eerste terhandstelling omvat een gesprek met de patiënt waarin besproken wordt wat hij mag verwachten van het geneesmiddel.

Gesprekshulp bij begeleidingsgesprek

Deze gesprekshulp biedt een mogelijke structuur voor het begeleidingsgesprek. De exacte vorm en inhoud van elk gesprek is afhankelijk van de indicatie, het geneesmiddel en de patiënt. Door het begeleidingsgesprek start de patiënt veilig en bewust met het nieuwe geneesmiddel.

Bekijk de gesprekshulp en bestel

Handreiking begeleidingsgesprek

Patiënten hebben dikwijls vragen over het begeleidingsgesprek. Daarom stelde de KNMP, mede op basis van feedback van patiënten en apothekers, een handreiking op.

Naar de handreiking

Btw-tarief terhandstelling begeleidingsgesprek

Ook bij de gecombineerde prestatie terhandstelling met begeleidingsgesprek is het btw-percentage van 6% van toepassing.


Patiënteninformatie terhandstelling met begeleidingsgesprek

De KNMP ontwikkelde patiënteninformatie over de noodzaak van het begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel.

Naar de patiënteninformatie over terhandstelling met begeleidingsgesprek

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl