Risico-inventarisatie en -evaluatie

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt u bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico's voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers in de apotheek.

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een wettelijke verplichting: de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) heeft tot doel ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in bedrijven te voorkomen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Open link

De RI&E Apotheken moet minimaal eens in de 4 jaar, en in elk geval bij ingrijpende veranderingen in de werksituatie in de apotheek, ingevuld worden.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl