Professioneel Statuut

Het Professioneel Statuut voor apothekers werkzaam in een apotheek legt de verantwoordelijkheden van de apotheker en de zorgorganisatie vast. Een zorgorganisatie kan een apotheek, ziekenhuis of apotheekketen zijn. Dit statuut is bedoeld als vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever (zorgorganisatie) en de apotheker in loondienst.

Het Professioneel Statuut is goedgekeurd in de ALV van de NVZA op 25 juni 2019 en in de AV van de KNMP op 26 juni 2019. Het is opgesteld door een werkgroep die is gecreëerd door de besturen van KNMP en NVZA, bestaande uit Fons Duchateau (voorzitter), Hans-Peter Bootsma, Peter Lerk, Peter Roos, Marieke van Haren, Thomas Aarts, Karlijn Derksen, Wing Yan Lam en Frits Elferink (secretaris).

Professioneel Statuut voor apothekers werkzaam in een apotheek

(PDF 279.9 KB)

Download

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl