Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW; aanvullende pensioenopbouw via de werkgever, en; aanvullende individuele pensioenverzekeringen.

Voor de aanvullende pensioenopbouw via de werkgever kent de sector 2 pensioenfondsen:

PMA stelt voor werkgevers een HR-toolkit beschikbaar. De toolkit bevat veelgebruikte formulieren, een brochure over keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling en een checklist die apothekers kunnen gebruiken wanneer zij een arbeidsvoorwaardengesprek voeren. Ook bevat de toolkit het ‘Pensioen 1-2-3’, met een samenvatting van de regeling.

Toekomst waarborgen

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren onder druk. Dit leidde tot veranderingen in het stelsel, ook voor de pensioenfondsen. De KNMP streeft ernaar de pensioenvoorziening voor apothekers in de toekomst te waarborgen. De KNMP verkondigt hiertoe in haar werkzaamheden geen standpunten, maar wil verantwoordelijke partijen en stakeholders informeren over de te maken keuzes. Onderstaand visiedocument is hiervan de uitkomst en legt hopelijk een basis voor een gezond en verantwoord pensioenbeleid.

Visiedocument Pensioen in de openbare apotheeksector

Download

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl