Pensioen

De KNMP werkte vanaf 2012 aan een visie op een houdbaar pensioenstelsel voor de toekomst binnen de branche van openbare apotheken.

De laatste jaren worden er steeds meer barsten zichtbaar in het fundament van het Nederlands pensioenstelsel. Dit leidt tot vragen en heftige discussies over de houdbaarheid ervan. Discussies die zich ook afspelen binnen de branche van openbare apotheken. Naast branchespecifieke ontwikkelingen staan voor apothekers en het apotheekteam ook wettelijke veranderingen en versoberingen op stapel. De urgentie om tot actie te komen staat onmiskenbaar vast.

Waarborgen van de toekomst

De KNMP nam daarom het initiatief tot een brede, diepgaande en zorgvuldige discussie om de pensioenvoorziening voor u in de toekomst te waarborgen. Wij verkondigen geen standpunten, maar willen partijen die verantwoordelijk zijn voor ons pensioenstelsel en andere stakeholders informeren over de te maken keuzes. Onderstaand visiedocument is hiervan de uitkomst. De KNMP hoopt hiermee een basis te hebben gelegd voor branchepartijen die nu aan zet zijn een pensioenbeleid te ontwikkelen.

Visiedocument Pensioen in de openbare apotheeksector

Download

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl