Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.
Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2014
In aanvulling op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die in de Cao Apotheken zijn vastgelegd, richt deze Cao Arbeidsomstandigheden zich vooral op de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze overeenkomst is door sociale partners aangegaan voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
Cao apothekers in dienstverband 2017
De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en de VZA (de Vereniging Zelfstandige Apothekers) zijn op 29 november 2016 een Principeakkoord betreffende een Cao Apothekers in Dienstverband 2017 overeengekomen.
Cao Apotheken 2016-2017
Collectieve arbeidsovereenkomst Apotheken 2016-2017. Overeengekomen tussen de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) als partijen ter werkgeverszijde en FNV en CNV Connectief, sector CNV Zorg & Welzijn als partijen ter werknemerszijde.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl