Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.
Cao Apotheken 2019-2021
De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Het besluit daartoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tussen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.
Cao apothekers in dienstverband 2021-2022
De WZOA (Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers) en de VAD (Vereniging van Apothekers in Dienstverband) zijn met ingang van 1 september 2021 een nieuwe cao aangegaan.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl