Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.
Cao apothekers in dienstverband 2017
De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en de VZA (de Vereniging Zelfstandige Apothekers) zijn op 29 november 2016 een Principeakkoord betreffende een Cao Apothekers in Dienstverband 2017 overeengekomen.
Cao voor Apothekers in dienstverband 2015 - 2016
De leden van werkgeversorganisatie Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en werknemersorganisatie de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben de Cao Apothekers in dienstverband afgerond. Het vorig jaar tot stand gekomen principeakkoord vormde het fundament voor deze eerste Cao voor Apothekers in dienstverband. Dit is tevens een vertrekpunt voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao.
Salarisoverzicht bij Cao Apotheken 2015
Salarisschaal voor werknemers die vallen onder de Cao-apotheken (schoonmaker, algemeen ondersteunend medewerker, bezorger, BBL, drogisterij medewerker, administratief secretarieel medewerker, apothekersassistent, financieel administratief medewerker, apothekersassistent (variant), teamleider, farmaceutisch consulent en farmaceutisch manager).
Cao Apotheken 2014
Tussen de ondergetekenden Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en Associatie van Ketenapotheken (als partijen ter werkgeverszijde) en FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak (als partijen ter werknemerszijde), is deze collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) aangegaan.
Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2014
In aanvulling op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die in de Cao Apotheken zijn vastgelegd, richt deze Cao Arbeidsomstandigheden zich vooral op de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze overeenkomst is door sociale partners aangegaan voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl