Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.

Correctie op cao: feestdagcompensatie oudjaarsavond

Oudjaarsavond valt dit jaar op vrijdag 31 december. Van 16.00  tot 17.30 uur hebben apotheekmedewerkers dan ook recht op anderhalf uur feestdagcompensatie. In de huidige cao Apotheken 2019 – 2021 staat vermeld dat oudjaarsavond op een zaterdag valt. Derhalve zou er geen compensatie van toepassing zijn, dit is onjuist.

Het systeem Uren in Balans (UiB) heeft de feestdagcompensatie inmiddels automatisch correct toegepast. Werkgevers die gebruik maken van Uren in balans hoeven geen correctie meer te doen. Werkgevers die geen gebruik maken van UiB en bijlage 8 (Feestdagcompensatie 2021) hanteren als uitgangspunt, dienen voor de zekerheid te controleren of de oudjaarsavond feestdagcompensatie van anderhalf uur correct wordt toegepast.
 

Cao Apotheken 2019-2021
De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Het besluit daartoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tussen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.
Cao apothekers in dienstverband 2021-2022
De WZOA (Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers) en de VAD (Vereniging van Apothekers in Dienstverband) zijn met ingang van 1 september 2021 een nieuwe cao aangegaan.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl