Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.
Cao voor Apothekers in dienstverband 2015 - 2016
De leden van werkgeversorganisatie Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en werknemersorganisatie de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben de Cao Apothekers in dienstverband afgerond. Het vorig jaar tot stand gekomen principeakkoord vormde het fundament voor deze eerste Cao voor Apothekers in dienstverband. Dit is tevens een vertrekpunt voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao.
Cao Apotheken 2014
Tussen de ondergetekenden Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en Associatie van Ketenapotheken (als partijen ter werkgeverszijde) en FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak (als partijen ter werknemerszijde), is deze collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) aangegaan.
Salarisoverzicht bij Cao Apotheken 2015
Salarisschaal voor werknemers die vallen onder de Cao-apotheken (schoonmaker, algemeen ondersteunend medewerker, bezorger, BBL, drogisterij medewerker, administratief secretarieel medewerker, apothekersassistent, financieel administratief medewerker, apothekersassistent (variant), teamleider, farmaceutisch consulent en farmaceutisch manager).
Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2014
In aanvulling op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die in de Cao Apotheken zijn vastgelegd, richt deze Cao Arbeidsomstandigheden zich vooral op de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze overeenkomst is door sociale partners aangegaan voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.
Cao Regelingen Medewerkers Apotheken
Tussen de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) als partijen ter ener zijde en de FNV Bondgenoten; CNV Publieke Zaak als partijen ter andere zijde, is deze Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Regelingen Medewerkers Apotheken aangegaan. De seniorenregeling en zorgverlofregeling zijn hierin opgenomen.
Cao Bedrijfsfonds Apotheken 2014 - 2016 (SBA)
Tussen de Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) als partijen ter werkgeverszijde en de FNV Bondgenoten en de CNV Publieke Zaak als partijen ter werknemerszijde is deze collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.
Cao Apotheken 2014 (Principeakkoord)
Op 30 augustus 2013 bereikten de VZA, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming over een principe-akkoord betreffende een nieuwe Cao Apotheken 2014, een principe-akkoord bertreffende een nieuwe Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken 2014 en een aantal wijzigingen in de pensioenregelingen PMA. Lees er meer over in deze circulaire.
Cao Regelingen Medewerkers Apotheken 2011 - 2015 (Principeakkoord)
Op onderhandelingsniveau is op 28 juni 2010 tussen KNMP, ASKA, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak overeenstemming bereikt over een principeakkoord betreffende een nieuwe Cao Apotheken 2010 – 2011 en een principeakkoord betreffende een nieuwe Cao Regelingen Medewerkers Apotheken 2011-2015.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl