Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.
Cao apothekers in dienstverband 2017
De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) en de VZA (de Vereniging Zelfstandige Apothekers) zijn op 29 november 2016 een Principeakkoord betreffende een Cao Apothekers in Dienstverband 2017 overeengekomen.
Cao Apotheken 2017-2019
De Cao Apotheken 2017-2019 is algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Cao Apotheken heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2019.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl