Arbeidsovereenkomsten

De VZA, ASKA, FNV en CNV stelden modelarbeidsovereenkomsten op die u als KNMP-lid kunt gebruiken.

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn er wijzigingen in proeftijd, non-concurrentiebeding en ketenregeling.

Bekijk meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Modelarbeidsovereenkomst apotheken algemeen

Let op, wettelijke wijzigingen in: proeftijd (niet in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden) | non-concurrentiebeding (niet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij gemotiveerd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang) | ketenregeling (3 arbeidsovereenkomsten voor duur van 2 jaar, waarbij tussenpozen van 6 maanden of minder worden meegeteld)

(DOC 51.5 KB)

Download

Modelarbeidsovereenkomst apothekersassistent

Let op, wettelijke wijzigingen in: proeftijd (niet in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden) | non-concurrentiebeding (niet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij gemotiveerd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang) | ketenregeling (3 arbeidsovereenkomsten voor duur van 2 jaar, waarbij tussenpozen van 6 maanden of minder worden meegeteld)

(DOC 52.5 KB)

Download

Modelarbeidsovereenkomst gevestigd apotheker

Let op, dit is de modelarbeidsovereenkomst uit de Cao Apothekers in dienstverband. Let op, wettelijke wijzigingen in: proeftijd (niet in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden) | non-concurrentiebeding (niet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij gemotiveerd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang) | ketenregeling (3 arbeidsovereenkomsten voor duur van 2 jaar, waarbij tussenpozen van 6 maanden of minder worden meegeteld)

(DOCX 18.3 KB)

Download

Modelarbeidsovereenkomst leerling-apothekersassistent BBL

Let op, wettelijke wijzigingen in: proeftijd (niet in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden) | non-concurrentiebeding (niet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij gemotiveerd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang) | ketenregeling (geldt NIET voor BBL-arbeidsovereenkomsten)

(DOC 43.5 KB)

Download

Modelarbeidsovereenkomst 2e apotheker

Let op, dit is de modelarbeidsovereenkomst uit de Cao Apothekers in dienstverband. Let op, wettelijke wijzigingen in: proeftijd (niet in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden) | non-concurrentiebeding (niet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij gemotiveerd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang) | ketenregeling (3 arbeidsovereenkomsten voor duur van 2 jaar, waarbij tussenpozen van 6 maanden of minder worden meegeteld)

(DOCX 18.6 KB)

Download

Modelarbeidsovereenkomst 2e apotheker registratiefase

Let op, dit is de modelarbeidsovereenkomst uit de Cao Apothekers in dienstverband. Let op, wettelijke wijzigingen in: proeftijd (niet in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden) | non-concurrentiebeding (niet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij gemotiveerd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang) | ketenregeling (3 arbeidsovereenkomsten voor duur van 2 jaar, waarbij tussenpozen van 6 maanden of minder worden meegeteld)

(DOCX 19.2 KB)

Download

Nulurenovereenkomst

(DOC 39.0 KB)

Download

Stageovereenkomst

Let op, wettelijke wijzigingen in: proeftijd (niet in arbeidsovereenkomsten ≤ 6 maanden) | non-concurrentiebeding (niet in tijdelijke arbeidsovereenkomsten, tenzij gemotiveerd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang) | ketenregeling (3 arbeidsovereenkomsten voor duur van 2 jaar, waarbij tussenpozen van 6 maanden of minder worden meegeteld)

(DOC 40.5 KB)

Download

Bijlage 4 behorend bij de modelarbeidsovereenkomst

(DOCX 15.2 KB)

Download

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl