Arbeidsomstandighedenbeleid

Apothekers moeten invulling geven aan een arbeidsomstandighedenbeleid in de apotheek. Dit arbeidsomstandighedenbeleid staat omschreven in de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken en de Arbocatalogus Openbare Apotheken.

De Arbocatalogus is door de Arbeidsinspectie goedgekeurd en de inhoud is voor de Arbeidsinspectie maatgevend bij het toetsen van openbare apotheken.

Arbocatalogus

Open link

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl