Apothekers in dienstverband

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de grootste werknemersorganisatie voor artsen. Ook apothekers werkzaam in dienstverband kunnen terecht bij de LAD voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen.

LAD voor apothekers

In Nederland zijn ongeveer 2000 apothekers werkzaam in dienstverband. Tot nu toe worden de arbeidsvoorwaarden van de apothekers in dienstverband door de KNMP vastgelegd in Richtlijnen. Deze Richtlijnen zijn in de toekomst echter niet meer toereikend en uit eerdere peilingen blijkt dat formele vastlegging van de arbeidsvoorwaarden in een cao gewenst is.

Samen sterk voor goede arbeidsvoorwaarden

Goede afspraken over loon, werktijden, scholing, pensioen en ontslag zijn in deze tijd essentieel. De LAD wil de arbeidsvoorwaarden van apothekers in dienstverband gaan vastleggen in een cao. Daarvoor hebben wij uw steun nodig. Hoe meer apothekers lid worden, hoe sterker de positie van de LAD als onderhandelaar is. We vertellen er u meer over in onderstaande animatie.

Meld u direct aan via het aanmeldformulier

Voordelen lidmaatschap LAD

Hoe meer apothekers er lid zijn van de LAD, hoe steviger de positie van de LAD als onderhandelaar namens de apothekers is. En daarmee ook weer de positie van individuele apothekers. Uw voordelen:

  • Gratis individuele rechtshulp tot maximaal 20 uur per jaar.
  • 10% premiekorting bij min. 4 verzekeringen, in de LAD/VvAA PakketPolis: autoverzekering, verkeers- en gezinsrechtsbijstand, inboedelverzekering, opstalverzekering, ongevallenverzekering, doorlopende reisverzekering (eventueel incl. doorlopende annuleringsverzekering), aansprakelijkheid voor particulieren. Het gemiddelde premievoordeel bedraagt ca. € 150 per jaar. VvAA zet bestaande polissen van apothekers in dienstverband om in de LAD/VvAA PakketPolis.
  • Financiële en fiscale ledenservices
    • Begeleiding en advies door accountants en belastingadviseurs van VvAA tegen het exclusieve starttarief voor LAD-leden (€ 23 per uur voor de eerste 2 uur).
    • Verzorgen volledige belastingaangifte voor € 100 all-in.

Contact

Helpdesk Arbeidszaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 arbeidszaken@knmp.nl