VIPP Farmacie

VIPP Farmacie staat voor versnelling informatie-uitwisseling patiënt en professional. Het programma, inclusief subsidieregeling, is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) opgesteld voor openbare apotheken, poliklinische en dienstapotheken en heeft als doel te komen tot een uniforme wijze waarop medicatiegegevens worden uitgewisseld tussen apothekers en de patiënt en tussen apothekers en andere zorgverleners.