Samenhang met het programma Medicatieoverdracht

Tien zorgsectoren hebben de richtlijn 'Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten' geaccordeerd en hebben zich verenigd in het programma Medicatieoverdracht. Het landelijke programma Medicatieoverdracht is een initiatief van VWS en wordt uitgevoerd door Nictiz.

Via samenvoormedicatieoverdracht.nl kunnen apothekers meer informatie vinden. Het programma Medicatieoverdracht is onderdeel van VIPP Farmacie. Zo gebruikt VIPP Farmacie onder meer de informatiestandaarden uit het programma Medicatieoverdracht.