Organisatiestructuur

Het VIPP Farmacieprogramma is een subsidieregeling. Met deze subsidie wordt een deel van de benodigde investeringen voor het behalen van de doelstellingen vergoed. Dit vindt plaats op basis van cofinanciering, waarbij maximaal 50% vergoed wordt van de inspanningen die worden geleverd door de apotheken in de regio’s.

In onderstaand figuur zijn de financiële verantwoordingslijnen weergegeven. De specificatie van de subsidiebedragen zal in de beleidsregel (subsidieregeling) verder worden toegelicht. Binnen de regio’s zal de subsidie worden uitgekeerd door middel van voorschotten die gelijkmatig worden verdeeld over de maanden waarvoor de subsidie wordt verleend.

Organisatiestructuur VIPP Farmacie tabel 1200x2400

Bekijk hier de pdf-versie van bovenstaande figuur

Het programmabureau VIPP Farmacie

VWS heeft aan de KNMP gevraagd om VIPP Farmacie uit te voeren. De KNMP richt daartoe een separate stichting ICT & Farmacie op. Binnen de stichting zal het programmabureau VIPP Farmacie gaan draaien. Het VIPP Farmacie programmabureau maakt onderdeel uit van de stichting ICT & Farmacie met als taak de veldpartijen binnen de farmacie te faciliteren bij het realiseren van de subsidiedoelen van deze beleidsregel. Het programmabureau bestaat momenteel uit programmamanagement, regiomanagement, leveranciersmanagement en programmaondersteuning. Het programmabureau werkt dagelijks samen met de KNMP.

VIPP Farmacie programmateam

Bekijk het programmateam van VIPP Farmacie.

Programmateam VIP Farmacie

 

Ies van Rij
Programmamanager                      

Rutger Leer

 

Rutger Leer
Programmamanager                                        

Josephine Middelburg

 

Josephine Middelburg
Regiomanager                                                                      

Winnie de Bruyn             

 

Winnie de Bruyn
Regiomanager

Aukje Houben

 

Aukje Houben
Regiomanager

Marjolein Drent

 

Marjolein Drent
Leveranciersmanager

                                                                                   

Marco Zoetekouw            

 

Marco Zoetekouw Contractmanager

Inèz Sikkel

 

Inèz Sikkel
Programmaondersteuning

                                            

KNMP

 

Anneke Huisman
Liaison KNMP