Ik ben AIS-leverancier

Digitale uitwisseling van medicatie-informatie is alleen mogelijk door middel van Apotheker Informatie Systemen (AIS’en). Daarom is de rol van een AIS-leverancier essentieel in dit traject. VIPP Farmacie biedt ondersteuning aan producenten van een volledige oplossing voor de ICT van een apotheek. Dit houdt in dat de volgende onderdelen minimaal aanwezig zijn: receptverwerking, medicatiebewaking, patiëntendossier, logistiek, declaratie, communicatiemodule, aflevercontrole en digitaal archief.

Het programmabureau VIPP Farmacie stelt samen met de gebruikersorganisaties de gebruikerseisen centraal op, waarmee elke leverancier aan de hand van werkpakketten, de detailuitwerking voor hun eigen softwaresysteem kan invullen. Op basis van de informatiestandaarden en de AIS-specifieke gebruikerseisen worden de contracten opgesteld. Dit voorkomt dat individuele apothekers met al hun leveranciers om tafel moeten. Ook voor de leveranciers levert dit veel op. Leveranciers kunnen in de toekomst functionaliteiten aanbieden aan klanten met als basis de geldende informatiestandaarden. Dit is in lijn met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’, waarmee zij anticiperen op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die uiterlijk in 2026 van kracht wordt. Door samen te werken met gelijkwaardige ICT-leveranciers kunnen partijen van elkaar leren, wat het proces kan versnellen.

Het Validatieloket ondersteunt leveranciers tijdens het proces van inbouwen van de standaarden, het correct aansluiten op de infrastructuur en het inhoudelijke en technisch testen ter voorbereiding op validatie. Daarna volgt een toetsmoment waarbij de leverancier zijn validatiekeurmerk krijgt om te starten met de implementatie bij zorgaanbieders.

Softwareleveranciers hebben hiermee één loket dat hen in dit hele implementatietraject begeleidt waardoor zij zo efficiënt mogelijk maximaal resultaat kunnen behalen. In het Validatieloket werken mensen van Nictiz, VZVZ en het programma Medicatieoverdracht samen. Softwareleveranciers die aan de slag gaan met het programma Medicatieoverdracht kunnen zich aanmelden bij het Validatieloket.