Toestemming labwaarden

Het is voor u mogelijk om labwaarden op te vragen voor uw patiënt. Vanaf 1 augustus 2013 moeten voorschrijvers afwijkende nierfunctiewaarden actief doorgeven aan de apotheker. Hiervoor is wel altijd toestemming van de patiënt nodig. Dat kan een mondelinge toestemming zijn, als dit maar goed wordt vastgelegd in het informatiesysteem.

Via onderstaand document leest u wie wanneer toestemming vraagt en wat er van u wordt verwacht.

Tips voor toestemming labwaarden

(PDF 83.1 KB)

Download