Toestemming afwijkende labwaarden

Voorschrijvers zijn sinds 1 augustus 2013 verplicht om afwijkende nierfunctiewaarden (eGFR < 50 ml/min/1,73 m2) actief door te geven aan de apotheker [1]. Hiervoor is geen toestemming meer vereist van de patiënt. De huisarts mag de waarde dus aan u doorgeven zonder hiervoor toestemming van de patiënt te vragen.

Sinds 1 januari 2012 is het volgens de Geneesmiddelenwet voor u mogelijk om labwaarden op te vragen relevant voor de behandeling van uw patiënt [2]. Als apotheker heeft u wel toestemming nodig van de patiënt om labwaarden op te vragen bij laboratorium, huisarts of specialist. De toestemmingsvraag kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesteld en het wordt aanbevolen de toestemming van de patiënt in het AIS te registreren.

NB. Toestemming om labwaarden te delen is niet dezelfde als toestemming voor het raadpleegbaar maken van gegevens via het LSP. Dit zijn aparte toestemmingsvragen.

  1. Regeling van de Minister van VWS (kenmerk 125176-105466-GMT)
  2. Regeling van de Minister van VWS (kenmerk GMT/MVG-3096198)

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl