Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden

De KNMP maakte in samenwerking met apothekers de Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden.

In deze handleiding staan alle stappen beschreven die horen bij de uitvoering van de medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden. De handleiding biedt ook praktische ondersteunende materialen.

Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden

(PDF 181.4 KB)

Download