Doseringsadviezen bij dialyse

Als een patiënt dialyse ondergaat, kan het nodig zijn de dosering aan te passen. Doseringsaanpassing is belangrijk voor een veilig geneesmiddelgebruik: het voorkomt bijwerkingen en zorgt voor een effectieve werking van het geneesmiddel. De KNMP heeft daarom doseringsadviezen opgesteld.
Bekijk de doseringsadviezen
(inclusief risicoanalyses)

Deze doseringsadviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en de registratiedossiers en beoordeeld door de Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse. Ze zijn ook te raadplegen via de KNMP Kennisbank, het Informatorium Medicamentorum en de medicatiebewaking in de arts- en apotheekinformatiesystemen. 

Risicoanalyses

De gebruikte literatuur en de argumenten die meespelen bij de totstandkoming van de adviezen worden weergegeven in zogeheten risicoanalyses. Bij de beoordeling zijn numerieke codes toegekend aan de literatuurreferenties. Deze geven een indicatie voor de kwaliteit van bewijs van een studie. De codes worden toegelicht in het document ‘Bewijskracht’

Kennisdocument 

In het Kennisdocument geeft de KNMP uitleg over de adviezen die voor de verschillende dialysemethoden zijn opgenomen in de medicatiebewakingssystemen. Daarnaast geeft dit document achtergrondinformatie die helpt bij de interpretatie van de adviezen en het lezen van de bijbehorende risicoanalyses.

Bekijk het Kennisdocument

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl