Verminderde nierfunctie

De KNMP ondersteunt u met onderstaande middelen in de zorg die u biedt aan patiënten met verminderde nierfunctie. U treft hier informatie over verminderde nierfunctie en handvatten bij het implementeren en toepassen van medicatiebewaking op nierfunctiewaarden.

Onderwerpen binnen Verminderde nierfunctie

FTO-materiaal verminderde nierfunctie

Onderstaand materiaal kunt u gebruiken tijdens het Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO).

Lees verder

Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden

De KNMP maakte in samenwerking met apothekers de Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden.

Lees verder

Nascholing verminderde nierfunctie

Wilt u uw deskundigheid over verminderde nierfunctie bevorderen? Hieronder treft u een overzicht van het bestaande nascholingsaanbod.

Lees verder

Poster: Nierfunctie gemeten?

Attendeer uw patiënten op het belang van het doorgeven van hun gemeten nierfunctiewaarde. Download of bestel onderstaande poster en hang deze op in uw wachtruimte.

Lees verder

Presentatie Nierfunctie

Wilt u uw (oudere) patienten informeren over het belang van de nierfunctie en over het belang van het delen van hun nierfunctiewaarden? Gebruik hierbij onderstaande presentatie. Deze informeert uw patiënten over de werking van de nieren en de gevolgen voor het medicijngebruik.

Lees verder

Presentatie Verminderde nierfunctie en de apotheek

Deze presentatie is bedoeld voor het hele apotheekteam en is handig om bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg te gebruiken. In de presentatie staan de belangrijkste definities en afspraken rondom verminderde nierfunctie.

Lees verder

Rekenformules creatinineklaring

De creatinineklaring schat u in met rekenformules. De meest toegepaste formules zijn de Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) -formule en de Cockcroft-Gault-formule. Een nieuwe formule is de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Deze formules zijn geschikt voor toepassing bij volwassenen.

Lees verder

Toestemming labwaarden

Het is voor u mogelijk om labwaarden op te vragen voor uw patiënt. Vanaf 1 augustus 2013 moeten voorschrijvers afwijkende nierfunctiewaarden actief doorgeven aan de apotheker. Hiervoor is wel altijd toestemming van de patiënt nodig. Dat kan een mondelinge toestemming zijn, als dit maar goed wordt vastgelegd in het informatiesysteem.

Lees verder

Voorbeeldpersbericht Nierfunctiewaarden

Dit voorbeeldpersbericht over nierfunctiewaarden kunt u sturen aan lokale media met verzoek tot plaatsing. Zo geeft u extra aandacht aan het belang van het delen van de nierfunctiewaarde.

Lees verder