Verminderde nierfunctie

De KNMP ondersteunt u met onderstaande middelen in de zorg die u biedt aan patiënten met verminderde nierfunctie. U treft hier informatie over verminderde nierfunctie en handvatten bij het implementeren en toepassen van medicatiebewaking op nierfunctiewaarden.

Onderwerpen binnen Verminderde nierfunctie

Doseringsadviezen bij dialyse

Als een patiënt dialyse ondergaat, kan het nodig zijn de dosering aan te passen. Doseringsaanpassing is belangrijk voor een veilig geneesmiddelgebruik: het voorkomt bijwerkingen en zorgt voor een effectieve werking van het geneesmiddel. De KNMP heeft daarom doseringsadviezen opgesteld.

Lees verder

Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden

De KNMP maakte in samenwerking met apothekers de Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden.

Lees verder

Presentatie Verminderde nierfunctie en de apotheek

Deze presentatie is bedoeld voor het hele apotheekteam en is handig om bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg te gebruiken. In de presentatie staan de belangrijkste definities en afspraken rondom verminderde nierfunctie.

Lees verder

Rekenformules creatinineklaring

Apothekers kunnen de rekenformules gebruiken om de creatinineklaring in te schatten. De meest toegepaste formules zijn de Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) -formule en de Cockcroft-Gault-formule. Een nieuwe formule is de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Deze formules zijn geschikt voor toepassing bij volwassenen.

Lees verder

Toestemming labwaarden

Het is voor u mogelijk om labwaarden op te vragen voor uw patiënt. Vanaf 1 augustus 2013 moeten voorschrijvers afwijkende nierfunctiewaarden actief doorgeven aan de apotheker. Hiervoor is wel altijd toestemming van de patiënt nodig. Dat kan een mondelinge toestemming zijn, als dit maar goed wordt vastgelegd in het informatiesysteem.

Lees verder