Vaccineren: voorbeelden uit het buitenland

In diverse Europese landen, zoals Frankrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Ierland en Portugal, mogen apothekers zelfstandig vaccineren. In Duitsland lopen pilots. In een aantal landen mogen apothekers zowel het griepvaccin als andere vaccins voor volwassenen zetten. Welke vaccins de apotheker zet, welke aanvullende opleidingseisen en welke vorm van bekostiging gelden, verschilt per land.

Ten tijde van de coronapandemie zijn apothekers in verschillende landen ook betrokken bij de COVID-19-vaccinaties. Die werden in de apotheek en/of in vaccinatiecentra gezet. Dichtbij huis, in België, heeft de minister van Volksgezondheid aangekondigd een wetswijziging voor te bereiden die het voor apothekers mogelijk maakt het COVID-19-vaccin toe te dienen (bron: Nieuwsblad.be). Belgische apothekers dienen hiervoor een opleidingsprogramma te volgen.

Daarmee kunnen zij een belangrijke rol spelen in het verhogen van de vaccinatiegraad, en dus het voorkomen van ziekte en/of ziekenhuisopnames. Opvallend genoeg was er – voor de start van de coronapandemie – sprake van een dalende trend in de vaccinatiegraad voor een groot aantal vaccinaties. In Ierland, waar apothekers sinds 2011 vaccinaties toedienen in de apotheek, is de vaccinatiegraad voor griep sinds dat jaar gestegen (bron: Vaccinestoday.eu).

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl