Inzet KNMP: pleiten voor zelfstandige vaccinatiebevoegdheid

De KNMP pleit voor zelfstandige vaccinatiebevoegdheid voor apothekers. Hierover worden gesprekken gevoerd met onder meer het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’s en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Ook in de Tweede Kamer wordt dit onder de aandacht gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar welke (nieuwe) randvoorwaarden er zijn in de huidige wet- en regelgeving.

Vergoeding

Op dit moment is er op landelijk niveau nog geen vergoeding geregeld voor het vaccineren door apothekers. Het vaccineren door apothekers vraagt om een praktische samenwerking met huisartsen en/of GGD. De huisartsen en GGD ontvangen vergoeding voor de vaccinaties, dus hierbinnen kunnen onderling afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de gezette vaccinaties door apothekers. De KNMP verwacht wel vergoeding te hebben geregeld zodra de apotheker zelfstandige vaccinatiebevoegdheid zou krijgen.

Gesprekken over zelfstandige vaccinatiebevoegdheid

De KNMP voert gesprekken met onder meer het ministerie van VWS over zelfstandige vaccinatiebevoegdheid voor apothekers. Daarvoor is een wetswijziging nodig. De Raad van Volksgezondheid en Samenleving heeft inmiddels een verkenning gedaan naar het Nederlandse vaccinatiestelsel. Op aanvraag van het kabinet kan een vervolgonderzoek worden gedaan. Al met al verwacht de KNMP dat het hele proces nog wel een paar jaar zal duren.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl