Overzicht documenten Toekomstvisie

  • Toekomstvisie AGM 2025

    Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij willen in 2025 duidelijk zichtbaar zijn in de maatschappij, in het bijzonder in en rondom de gezondheidszorg. In het visiedocument ‘Zichtbare schakels in gezondheid’ is de unieke combinatie van farmaceutische en sectorspecifieke competenties van apothekers Geneesmiddel & Maatschappij beschreven.

  • Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025

    De Toekomstvisie Openbare Farmacie, ‘Goede farmaceutische zorg in de buurt’, schetst de ambitie van openbaar apothekers voor de beroepsinhoud, samenwerking en praktijkvoering. Openbaar apothekers willen de komende vijf jaar lokaal en regionaal in verbinding staan met patiënten, collega-apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl