Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020

In de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 zetten de KNMP-leden hun missie, visie en ambities uiteen onder het motto ‘Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg’.

Praktische vertaling Toekomstvisie

In de Toekomstvisie Farmaceutische Patientenzorg 2020 is de rol van de apotheker beschreven, als deskundige op het gebied van geneesmiddelen, lichaam en gedrag. Om te schetsen wat dit betekent voor apothekers is een praktische en visuele vertaling van de hoofdpunten uit de visie gemaakt.

Praktische vertaling Toekomstvisie

Download

Meedenken over realisatie Toekomstvisie

Het realiseren van de Toekomstvisie vraagt om innovaties op het gebied van coaching, technologie en processen. Heeft u een goed idee en wilt u samen met de KNMP onderzoeken of dit idee in de praktijk getest kan worden? Of wilt u meetesten bij het idee van een collega? Neem dan contact op met .

Uw apotheker in 2020

In de animatie ‘Uw apotheker in 2020’ ziet u de toekomstvisie voor de farmaceutische patiëntenzorg in 2020.

Watch in English: Animation 'Your pharmacist in 2020'

Patiëntgericht

De KNMP-leden leggen in de Toekomstvisie de nadruk op vier centrale thema’s:

  1. Mensgerichte benadering van de patiënt
  2. Samenwerking tussen apothekers en collega-zorgverleners
  3. Veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie
  4. Geïntegreerde organisatie van zorg en zorgdossier

Kerndocument

Bekijk de hele toekomstvisie in het Kerndocument 'Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020'.

Download

Achtergronddocument

Wilt u meer weten over de onderbouwing van de Toekomstvisie? Bekijk het Achtergronddocument 'Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020'.

Download