Praktische tools therapietrouw

Er zijn verschillende tools voor apothekers om de therapietrouw te bevorderen. Bijvoorbeeld tools die gebruikmaken van aflevergegevens, analysetools, pro-actieve herhaalservice, synchronisatie en digitale tools ter bevordering van zelfmanagement.

Bedenk bij het inzetten van tools wel altijd goed welke tool/interventie bij betreffende patiënt past.  

MeMO

Met MeMO (Medicatie Monitoring & Optimalisatie) kunnen apotheken efficiënt interveniëren op basis van risicostratificatie. Patiëntgroepen worden geselecteerd op bepaalde kenmerken, zoals het niet komen opdagen voor de tweede uitgifte. De apotheek monitort een deel van deze groepen elke maand. Waar nodig wordt geïntervenieerd, bijvoorbeeld door de patiënt op te bellen en het medicijngebruik te bespreken.

Bekijk de stappenwijzer voor het gebruik van MeMO met SFK

Telefonische Start Begeleiding

Telefonische Start Begeleiding (TSB) is een manier om de voorlichting rondom de start met een geneesmiddel beter te structureren. De patiënt krijgt bij de eerste uitgifte de standaard begeleiding. Daarbij wordt mondeling toestemming gevraagd om de patiënt 2 weken later te bellen. De apotheker draait wekelijks een lijst uit van patiënten die 7-21 dagen ervoor gestart zijn met een geneesmiddel en belt hen op. Het doel van het gesprek, waarbij een protocol wordt gevolgd, is om problemen, bijwerkingen, weerstanden en hiaten in de kennis op te sporen.

Bekijk de Handleiding Telefonische Start Begeleiding

Digitale tools voor zelfmanagement

Ook digitale tools ter bevordering van zelfmanagement kunnen nuttig zijn voor het bevorderen van therapietrouw. Goede voorbeelden zijn Umenz en Mijnmedicijncoach.

Praktische voorbeelden therapietrouw

De KNMP verzamelde enkele praktische voorbeelden van het bevorderen van therapietrouw.

Bekijk de praktijkvoorbeelden

Contact

Nicolette van Horssen

(070) 373 71 31 n.van.horssen@knmp.nl